İnternet Şubesi

Yönetim Kurulumuzun 08.08.2017 Tarihli Kararında Belirtilen Bölünmeye İlişkin Türk Ticaret Kanunu’nun 174. ve 175. Maddeleri Uyarınca Yapılan İlan

12.09.2017

 

ŞEKERBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane/İstanbul

Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

26.05.2017 tarihinde yayımlanan ilan çerçevesinde yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin 31.12.2016 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yapılmak istenilen kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile kısmi bölünme işleminin, güncellenerek 30.06.2017 tarihli kayıtlı değerler üzerinden yapılabilmesini teminen 08.08.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

Bankamız aktifinde yer alan GYO'ya uygunluğu tespit edilen gayrimenkul portföyünün operasyonel olarak daha etkin yönetilmesi ve yatırımcıların ilgisine sunulması amacıyla sermayesinin %100'ü Bankamıza ait olarak kurulmuş olan ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülmesi hedeflenen Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye devredilmesine, kısmi bölünmenin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159-179. maddeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme Ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" (Bankaların Bölünme Yönetmeliği) hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 30.06.2017 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden kolaylaştırılmış usulde "iştirak modeli" ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Alacaklıların ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde İstanbul, Kağıthane, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 1/1A adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 174 ve 175’inci maddeleri gereğince ilan olunur.

Ticaret Ünvanı:

Şekerbank Türk Anonim Şirketi