İnternet Şubesi

Teminat Mektupları


Esnaf ve KOBİ’lerin üçüncü kişi ya da kurumlara karşı sözleşmeyle belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda, sözleşme kapsamında oluşacak zararın muhatap kişi ya da kurumlara bankamız tarafından ödenmesi garantisini verir.


• Belirlenen şartlar ve süreler dahilinde bir taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda mektup tutarı bankamız tarafından kayıtsız ve şartsız ödenir.
• Teminat mektupları bankanın saygınlığı ve güvenilirliğinin müşteri adına kullanılmasına olanak tanır.
• Muhatap kuruluş da bankamız teminat mektubu ile kendini daha güvende hisseder. 
• Firmalar sermayelerinin belirli bir kısmını iş taahhüdüne güvence olarak bağlamadan faaliyetlerini sürdürebilirler.
• Geçici, Kesin, Avans, Serbest konulu, süreli ve süresiz olarak düzenlenebilir.
• Teminat mektuplarından ve geçici mektuplardan aylık, diğerlerinden 3 aylık dönemler için komisyon tahsil edilmektedir.


“İthalat/Akreditif Kredileri (Letter of Credit)

Belirli şartların yerine getirilmesi karşılığında ihracatçı firmaya mal bedelinin ödenmesinin bankamızca garanti edildiği bir kredi türüdür.

• Uluslararası ticarette hem alıcı hem de satıcı tarafların birbirlerinin mali durumlarını çok iyi bilmemesinden, ayrıca farklı ülkelerde farklı kambiyo rejimleri uygulanmasından dolayı karşılıklı bir risk içindedirler. Buna karşılık bankamız ithalat akreditif kredisi ile satıcı firma mal bedelinin zamanında tahsilini, alıcı firma da sözleşme doğrultusunda istediği nitelikteki malın eline geçmesini bankamız güvencesiyle garantiye almaktadır.
• Krediden açılış ve vadesi doğrultusunda 3 aylık devrelerde komisyon tahsil edilmektedir.

 

Aval/Kabul Kredileri

İthalatçı ve ihracatçının anlaşması doğrultusunda mal bedelinin keşide edilen poliçenin bankamızca ihracatçının bankasına ödenmesinin taahhüt edildiği bir kredi türüdür. Bu kredi ile alıcı ödeme yapmadan vadeden önce malları çekebilme imkânına sahip olur.
 
Detaylı bilgi için size en yakın Şekerbank Şubesi’ne uğrayın.