İnternet Şubesi

İhracat 


Peşin Ödeme
İhracat bedelinin fiili ihracattan önce tahsil edildiği yöntemdir. 

Mal Mukabili Ödeme 
Mal bedelinin ithalata konu mal alıcının eline ulaştıktan sonra ödendiği yöntemdir. 

Vesaik Mukabili Ödeme
Malla ilgili belgelerin amir bankaya gönderilmesi karşılığında bedelin tahsil edilmesine imkân veren yöntemdir. 

Akreditif
Alıcının (amir) kendi bankasından (amir banka) ihracatçının (lehtar) lehine bir akreditif açılması için başvurduğu yöntemdir. İhraç konusu malla ilgili evrakların satıcı tarafından kendi bankasına teslimi ile mal bedellerinin tahsili sağlanır. 

Kabul/Avalli Ödeme
Vadeli bir akreditif gibi düşünülen bu ödeme şeklinde ithalatçı ve ihracatçının anlaştıkları şartlar ile mal ithalatçıya sevk edilmesine rağmen, ihracat bedeli ileri bir tarihte ihracatçıya ödenmektedir. Bu yöntemde ithalatçı üzerine çekilen poliçe kullanılmaktadır.