İnternet Şubesi
izahname

İhraç Belgesi, İzahname ve Sirküler

İzahname ve sirküler dökümanlarını görüntüleyebilmeniz için bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader programının yüklenmiş olması gerekmektedir. Acrobat Reader programını indirmek için tıklayınız

 

İhraç Belgesi ve Eki (15.11.2018 SPK Onaylı) – Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
• İhraç Belgesi ve Eki (25.10.2018 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı
• İhraç Belgesi ve Eki (06.12.2017 SPK Onaylı) – Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
• İhraç Belgesi ve Eki (03.11.2017 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı

 

• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

• İzahname (08.09.2015 SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı

İhraçcı Bilgi Dokümanı Sermaye Piyasası Aracı Notu Özet  

• İzahname – Borçlanma Aracı 2015

SPK Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı   SPK Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı Tadil Metni  SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu  SPK Onaylı Özet 

• İzahname (Onaylı)- Sermaye Artırımı 2015 – 80.000.000 TL


Sermaye Artırımı İzahnamesi 

• İzahname (SPK Onaylı) - Borçlanma Aracı 2015


İhraççı Bilgi Dokümanı 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet 

• İzahname Taslak - Borçlanma Aracı 2015


İhraççı Bilgi Dokümanı 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet

• İzahname Taslak - Sermaye Artırımı 2014 – 80.000.000 TL


Sermaye Artırımı İzahnamesi 
EK1-Patenti Alınan Markalar 
EK2-Sahip Olunan Önemli Maddi Duran Varlıklar 
EK3-Organizasyon Şeması 
EK4-Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor 

• İzahname – Borçlanma Aracı 2014


SPK Onaylı İhraçcı Bilgi Dokümanı  
İhraçcı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 
SPK Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu 
SPK Onaylı Özet 
İhraççı Bilgi Dokümanı 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet 

• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 

• SPK Onaylı İzahname 

• İzahname Taslak - Sermaye Artırımı 2014


Sermaye Artırımı İzahnamesi 
EK1-Patenti Alınan Markalar 
EK2-Önemli Maddi Duran Varlıklar 
EK3-Maddi Duran Varlık Ekspertiz Değerleri 
EK4-Organizasyon Şeması 
EK5-Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor 

• İzahname Taslak - Borçlanma Aracı 2014


İhraççı Bilgi Dokümanı 
EK-Organizasyon Şeması 
Sermaye Piyasası Aracı Notu 
Özet 


• Sirküler 2013 
• İzahname Değişiklikleri Metni 2013 
• İzahname 2013 
• İzahname 2012 
• Sirküler 2012 
• İzahname 2011 
• Sirküler 2011 
• İzahname 2009 
• Yeni Pay Alma Sirküleri 2009 
• İzahname 2007 
• Yeni Pay Alma Sirküleri 2007