İnternet Şubesi

Proje Finansmanı


Proje Finansmanı ile geri ödeme kaynağı büyük ölçüde projenin üreteceği nakit akışlarına dayanan orta ve uzun vadeli nakit ve/veya gayri nakit kredi taleplerine yönelik olarak;  krediye konu projeler için finansman sağlanabilmektedir. 

Proje Finansmanı Birimi, proje finansmanı faaliyetleri kapsamında müşterilerimizin yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı projelerine dayanan iş planlarının değerlendirilmesi ve kredilendirilen projelerin izlenmesi amacıyla esas olarak aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür

  • Yeni yatırım, kapasite artırım/yenileme yatırımı, satın alma-birleşme, re-finansman gibi iş planına dayanan işlemler, Proje fizibilite raporları da incelenerek; teknik, ekonomik ve finansal analiz çalışmaları ve yasal statü incelemesi neticesinde değerlendirilir.
  • Proje Finansman Müdürlüğü ve Proje sahibi Firma ile yapılan çalışmalarla, Proje için uygun vade, tutar, teminat yapısı, sermaye/öz kaynak oranı benzeri kredi koşulları belirlenir ve kredi sözleşme ve teminat dokümanları düzenlenir.
  • Diğer Bankalarla ortak finansman yapılandırması gereği bulunan yatırım veya projelere ilişkin konsorsiyum kredilerine iştirak edilir.