İnternet Şubesi

Mikro KOBİ'lere Mikro Krediler Programı 


Ürün Açıklaması
• Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi, KGF ve AYF arasında 22 Ekim 2010 tarihinde Avrupa Topluluğu Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde imzalanarak Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) referansı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kamuoyuna tanıtılmıştır. Türkiye’deki bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla, Türkiye’deki 43 ilde yer alan KOBİ’lere yönelik geliştirilen projenin uygulama süreci KGF tarafından yürütülmektedir.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak
• Avrupa Yatırım Bankası (EIF)

Ürün Vadesi
• Vade  minimum 6 ay, maksimum 36 aydır..

Kefalet Limiti
• İşletme Başına Toplam Kefalet Limiti: 70.000 TL

Azami KGF Kefalet Oranı
• KGF, kullanacağınız kredinin %80’i oranında kefalet sağlayabilmektedir.

Ücret, Komisyon ve Başvuru Koşulları
• Başvuru ücreti 100 TL.’dir. Ayrıca, ilk yıl için kredi kullandırım sırasında peşin olarak KGF’nin kefalet tutarı üzerinden, müteakip yıllarda ise her yıl kefalet riski üzerinden peşin olarak % 0,5 (binde beş) oranında kefalet komisyonu tahsil edilir.
• Çalışan sayısı son iki yıl sonu ve başvuru tarihi itibarı ile 9’u geçmeyen ve yıllık net satış hasılatı ya da aktif büyüklüğünden herhangi birisi son iki yıl sonu itibarı ile 2 Milyon Euro’yu aşmayan Mikro KOBİ’ler projeden yararlanabilecektir.