İnternet Şubesi
Su Ürünleri Kredisi

Su Ürünleri Kredisi

 

Modern Hayvancılığa Destek Şekerbank’tan!

Şekerbank’ın deniz balıkçılığı veya kültür balıkçılığı alanında faaliyet gösteren üreticilerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım giderlerinin karşılanması için uygun faizli ve esnek ödeme koşullu Su Ürünleri Kredisidir. 

Su Ürünleri Avcılığında;

Kooperatif Üyelik Belgesi, Avcılık Ruhsatı ve Avlanma Tezkeresi, Liman Başkanlıklarından alınan Denize Elverişlilik Belgesi, Gemi Tasdiknamesi ve Tonalito Belgesi bulunan gerçek ve tüzel kişilere her türlü deniz motoru, balıkçı teknesi alımı, tadilat ve modernizasyon, ağ, balık bulucu cihazlar, balık adamı takımı, balıkçı gemilerinin izlenmesine yönelik gemi takip ve elektronik kayıt defteri, cihaz alımı gibi yatırım giderlerinin karşılanması için proforma fatura değerinin %75’ine kadar, 60 ay vade ve yılda bir ödemeli olarak kredi verilebilmektedir. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde;

Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi, ÇKS Su Ürünleri Belgesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ mahalli teşkilatlarına vize ettirilmiş Ruhsat Tezkeresi bulunan su ürünleri yetiştiricilerine; anaç balık, balık kafesi, balık havuzu yapımı, makine-donanım, ağı, tekne alımı, jeneratör gibi yatırım kalemlerinin alımına yönelik yatırım giderlerinin karşılanması için proforma fatura değerinin %75’ine kadar 60 ay vade ile yılda bir ödemeli olarak kredi açılabilir.

Su Ürünleri Kredisi hakkında detaylı bilgi almak ve Su Ürünleri Kredisi başvurusu yapmak için en yakın Şekerbank Şubesi'ne başvurabilirsiniz