İnternet Şubesi
Hayvancılık Yatırım Kredileri

Modern Hayvancılığa Destek Şekerbank’tan!


Küçükbaş besicilik yapan müşterilerin hayvan alımı konusunda açılacak kredilerde maksimum 12 ay; barınak yapımı, tadilatı, vb. yatırım harcamalarının finansmanı için kullandırılacak kredilerde ise maksimum 60 ay vade ve yılda bir ödeme imkanı sağlanır. 

Küçükbaş süt hayvancılığı yapan müşterilere hayvan alımı dahil barınak yapımı, tadilatı, vb. yatırım harcamalarının finansmanı için kullandırılacak kredilerde ise maksimum 60 ay vade ve yılda bir ödeme imkanı sağlanır.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Küçükbaş Besicilik kredilerinde hayvan alımı ile barınak yapımı ve tadilatında fatura bedelinin %75’ine kadar kredi açılabilir. 

  • Kredilerimizle alınacak hayvanların Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nde Koyun/Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) olması ve en az 3 ay süreyle sisteme kayıtlı olduklarına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden yazı getirilmesi gerekmektedir.
  • Asgari 2 yıldır Küçükbaş Süt Hayvancılığı ile uğraşan, koyunda 50, keçide en az 25 baş kapasiteye sahip ya da kullandırılacak kredi ile en az bu kapasiteye ulaşacak Küçükbaş Süt Hayvancılığı işletmeleri ile asgari 2 yıldır küçükbaş besicilik ile uğraşan ve en az 50 baş ve/veya üzeri işletmesine sahip olan ya da kullandırılacak kredi ile en az bu kapasiteye ulaşacak küçükbaş besicilik işletmeleri kredilendirilebilir.

Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Besicilik Kredisi hakkında detaylı bilgi almak ve Küçükbaş Süt Hayvancılığı ve Besicilik Kredisi başvurusu yapmak için en yakın Şekerbank Şubesi'ne başvurabilirsiniz.