İnternet Şubesi
2barazi

2B Tarım Arazisi Alım Kredisi 

19.04.2012 Tarih, 6292 No’lu Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanuna göre 2/B alanı kapsamında değerlendirilen arazilerin hak sahipleri tarafından alınması amacıyla kullandırılan kredi türüdür.

  • Krediden Çiftçilik Belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi olan gerçek kişiler faydalanabilecektir.
  • Kredi, yılda bir ödemeli ve azami 60 ay vadelidir.
  • İlgili Kanuna göre hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli, rayiç bedelin halen tarım arazisi vasfında olan 2B Arazileri için %50’si; tarım arazisi vasfını yitirmiş 2B arazileri için ise %70’i olarak belirlenmiştir. Ayrıca, peşin ödemelerde satış bedeli üzerinden %20 indirim yapılmaktadır. Çiftçinin, İdarece değeri bu şekilde tespit edilen taşınmazı satın alabilmesi için ödemesi gereken bedelin maksimum %80’i kredilendirilecektir. (Çiftçi bu sayede rayiç bedelin halen tarım arazisi vasfında olan 2BArazileri için %40’ını; tarım arazisi vasfını yitirmiş 2B Arazileri için %56’sını ödeyerek taşınmaza sahip olabilmektedir. Bankamızca rayiç bedelin %40’ı ya da %56’sı olarak tespit edilen tutarın maksimum %80’i kredilendirilmektedir.)
  • Bankamızca zirai kredi kullandırımlarında müşteriden alınması gereken standart belgelere ilave olarak kredi talebinde bulunan müşterilerden İdarece düzenlenen Hak Sahipliği Belgesi ve yine İdare tarafından düzenlenen kredi konusu arazi için belirlenen rayiç bedelini ve hak sahibinin ödemesi gereken tutarı gösteren yazı temin edilmelidir.(Hak Sahipliği Belgesi: Hak sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, imzası, fotoğrafı ve nüfus bilgilerini içerecek şekilde İdarece düzenlenir.)

Size en yakın şubemizi öğrenmek için tıklayınız