İnternet Şubesi

Özellikle son çeyrek yüzyılda, dünya nüfusundaki hızlı artış ve gelişmekte olan ülkelerin dünya GSYH’sinden aldığı payın artması, tüketime katılan kişi sayısını ve buna bağlı olarak gıda talebini yükseltmiştir. Buna karşın kırsal bölgelerden metropollere göçün de tetiklediği tarım alanlarının artmayışı, gelecekte gıda güvenliği sorununu en üst seviyede ortaya çıkarmıştır. 

Kuruluş amacı sürdürülebilir tarımın finansmanı olan Şekerbank, özel sermayeli mevduat bankaları arasında tarımın finansmanına kendi portföyü içinde en fazla pay ayıran bankadır. Banka’nın kaynak sağladığı çiftçilerin %99’u küçük üreticiler olup, nesillerdir Türkiye genelinde 350.000’i aşkın çiftçi Şekerbank’ın desteği ile üretime devam etmektedir.  

Şekerbank, tarım sektörünün istihdam için taşıdığı önemi de göz önünde bulundurarak sürdürülebilir tarımın finansmanında aktif rol almaya devam etmekte ve bu alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle Birleşmiş Milletler’in SKA-2, SKA-5 ve SKA-17 amaçlarına destek vermektedir.

Şekerbank, sürdürülebilir tarıma yönelik yatırım yapan tüm çiftçi müşterilerini önceliklendirerek bu konudaki duyarlılığını hem kentli nüfus hem de kırsal kesim nezdinde artırmayı hedeflemektedir.

Aile Çiftçiliği Bankacılığı
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretimin devamlılığı için kilit öneme sahip bulunan çiftçi ailelerin desteklenmesi amacıyla Şekerbank’ın Türkiye’de bir ilk olarak 2014 yılında başlattığı Aile Çiftçiliği Bankacılığı kapsamında bugüne kadar 12,5 milyar TL finansman sağlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 2014 yılının ‘Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı’ ilan edilmesinden hareketle söz konusu girişimi başlatan Şekerbank, çiftçilerin kırsal bölgelerden kentsel alanlara göçünü azaltarak üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedeflemiştir. 

Aile Çiftçiliği Bankacılığı kapsamında, miras yoluyla toprak bölünmesi sonucu oluşan küçük arazilerin birleştirilmesi, kırsal kalkınma kooperatiflerinin desteklenmesi, tarım ekipmanları ya da enerji tasarrufu yatırımlarıyla verimliliğin artırılması, kolektif tarımın özendirilmesi başlıklarıyla özetlenebilecek birçok ürün ve hizmet sunulmaktadır. 

Tarımda Enerji Verimliliği
Şekerbank, tarımda enerji verimliliği yatırımlarını, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması hedefinin yanı sıra enerji maliyetlerinin etkin yönetimi sayesinde tarımsal üretimde verimliliğin ve toplam hasılanın artırılması amacıyla uygun ödeme koşulları ile desteklemektedir. 

Enerji verimliliğinin finansmanında Türkiye’nin öncü ürünü EKOkredi’nin bir alt başlığı olan EKOkredi Tarım ile modern sulama ekipmanları, elektrik enerjisi üreten güneş panelleri gibi çiftçinin verimliliğine önemli katkı sağlayan yatırımlar finanse edilmektedir.
 
 Sürdürülebilir Bankacılık Ürünlerimiz için tıklayınız.