İnternet Şubesi

Türev Ürünler


Forward (vadeli) İşlemler
Bir dayanak varlığın, işlem tarihinden ileri bir tarihte takası yapılmak üzere, işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinden alım/satımının yapılmasıdır. Forward işlemlerde işleme dahil olan her iki taraf da takas tarihinde ilgili dayanak varlığın alım/satımı konusunda yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.
 
Opsiyon İşlemleri
Opsiyon işlemleri, işlem tarihinden ileri bir tarihte takası yapılmak üzere, işlem tarihinde belirlenen bir dayanak varlığı belirli bir vadede ya da vadeye kadar belirli bir miktarda, belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren sözleşmelerdir.
 
Opsiyon işlemlerinde işleme dahil olan taraflardan opsiyon alıcısı olan taraf ödediği opsiyon primi karşılığında ilgili alım/satım işleminin yapılması konusunda bir hak elde ederken, opsiyon satıcısı olan taraf tahsil ettiği opsiyon primi karşılığında opsiyonun kullanılması haline ilgili alım/satım işlemini gerçekleştirmek üzere bir yükümlülük üstlenir. Opsiyon alıcısının satın aldığı hakkı kullanmak istemesi halinde opsiyon satıcısı yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. 

Opsiyon işlemleri, kullanım amaçlarına göre aşağıdaki özellikler kullanılarak farklılaştırılabilir;

Avrupa/Amerikan Tipi Opsiyonlar: Avrupa tipi opsiyonlarda opsiyon kullanım hakkı sadece vade gününde geçerli iken, Amerikan tipi opsiyonlarda hak, vade boyunca kullanılabilir. 
Bariyerli Opsiyonlar: Opsiyonu sona erdirecek (knock-out) veya pasif durumda olan opsiyonu aktifleştirecek (knock-in) bariyerler eklenerek farklı stratejiler ve fiyatlamalar oluşturulabilir.
Dijital Opsiyonlar: İşlem takas tarihinde döviz alım /satım işlemi gerçekleştirilmesi yerine takas tarihinde belirli piyasa koşullarının sağlanması durumunda alıcısına nakit getiri (payout) sağlayan opsiyon işlemleri yapılabilir. Bu opsiyonlarda tek bir kullanım fiyatı yerine bant aralıklar hedeflenerek farklı piyasa koşullarından yararlanılabilir.
Opsiyon Stratejileri: Birden fazla opsiyonun bir arada kullanılması ile farklı piyasa koşullarından faydalanma imkanı sunan opsiyon stratejileri (straddle, strangle, pivot forward, participating forward, butterfly, condor vb.) oluşturulabilir.

Swap İşlemleri
Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Finansal olarak en sık kullanılan üç swap enstrümanı ise şunlardır;

Para Swapı İşlemleri: Tarafların üzerinde anlaştıkları bir para biriminin, ilgili spot kur üzerinden farklı bir para birimine çevrildiği, vade sonunda ise forward kur üzerinden tekrar ilk para birimine dönüştürüldüğü iki bacak içeren vadeli işlemlerdir. Para swap işlemlerinde işleme dahil olan her iki taraf da takas tarihlerinde ilgili dayanak varlığın alım/satımı konusunda yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.
Faiz Swap İşlemleri: Faiz swap işlemleri belirli bir anapara tutarı üzerinden, farklı yapılardaki veya oranlardaki faiz ödeme yükümlülüklerinin takasına dayalı anlaşma türüdür.
Çapraz Para Swap İşlemleri: Herhangi bir para birimindeki değişken veya sabit faiz ödemesi olan bir paranın, değişken veya sabit faiz ödemesi olan başka bir döviz cinsindeki para ile değiştirilmesidir. İşlem başlangıcında farklı döviz birimindeki anaparalar el değiştirilmekte, taraflar kullandıkları para birimine ait faiz ödemelerini belirtilen tarihlerde veya vade sonunda yerine getirmekte ve işlem sonunda başlangıçta yapılan para takasının tersi yapılarak işlem sona ermektedir. Başlangıçtaki anaparaların miktarının belirlenmesinde o günkü spot kur/parite esas alınır. İşlem detayları bölümünde değişken ve sabit  faizi ödeyecek taraflar belirtilmektedir. 

 
SPK tarafından III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca Bankamıza verilen “Portföy Aracılığı Yetki Belgesi” kapsamında Bankamızca sunulan Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar listesine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
Tezgaüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıkları Listesi
İşlem Türü İşleme Konu Dayanak Varlık
SWAP Para Swabı (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO,TL/USD,TL/Sterlin, Diğer)
Çapraz Para Swabı - (Cross Currency Swap) - Düz/Vanilla (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
Çapraz Para Swabı - Katılımlı Kredi Koruması - Yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD,TL/Sterlin, Diğer)
Çapraz Para Swabı - Esnek Kredi Koruması - Yapılandırılmış (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
Çapraz Para Swabı - Cross Currency Swap with Cap
Çapraz Para Swabı - European Knock Out Cross Currency Swap
Altın Swabı (ONS/gr.)
Menkul Kıymet Swabı
Faiz Swabı (IRS)
Faiz Swabı - Basis Swap
Faiz Swabı - Forward Rate Agreement
Faiz Swabı - Step up Swap
Faiz Swabı - Flexi Period Swap
Faiz Swabı - Flexi Notional Swap
Faiz Swabı - Forward Starting Swap
Kredi Temerrüt Swabı (CDS - Credit Defauly Swap)
Toplam Getiri Swabı (Total Return Swap)
CMS - (Constant Maturity Swap - Sabit Vade Swabı)
CMCDS (CDS Indexed Constant Maturity Swap - Kredi Temerrüt Swabına Endeksli Menkul Kıymet)
Gösterge Tahvile Endeksli Swap
Kıymetli Maden Swabı (Altın, Platinyum ,Gümüş, Paladyum, Diğer)
Emtia Swabı (Petrol, Bakır, Buğday,Pamuk,Mısır,Diğer)
Asian Commodity Swap (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
Currency Asian Commodity Swap (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, JaponYeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
Diğer Swaplar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Diğer)
FORWARD Forward - Vadeli Döviz (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
Kıymetli Maden Forward ( Altın, Platinyum, Gümüş, Paladyum, Diğer)
Commodity Forward (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
Vadeli Faiz İşlemi (Forward Rate Agreement)
Diğer Vadeli İşlemler (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Diğer)
OPSİYON Para Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
Faiz Alım - Satım Opsiyonu (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
Yapılandırılmış Mevduat DCD (Dual Currency Deposit) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD, TL/Sterlin, Diğer)
Yapılandırılmış Mevduat DCR (Dual Currency Repo) (EURO/USD, Sterlin/USD, İsviçre Frankı/USD, Japon Yeni/USD, TL/EURO, TL/USD,TL/Sterlin, Diğer)
Diğer Yapılandırılmış Mevduat (Structured Deposits)
Yapılandırılmış Kredi (Structured Loans)
FX Range Accrual
Interest Range Accural
Commodity Range Accural
Düz Avrupa Tipi Opsiyon
Düz Amerikan Tipi Opsiyon
Bariyerli Opsiyon
Flexi Par Forward
Swaption (Swap Opsiyonu)
Dijital Opsiyonlar
Binary Opsiyonlar
Tavan Faiz Opsiyonu (Cap)
Taban Faiz Opsiyonu (Floor)
TARN/TARF İşlemler
Tahvil - Bono Opsiyonu
Futures Opsiyonu
Menkul Değer Alım - Satım Opsiyonu
Kıymetli Maden Alım -Satım Opsiyonu (Altın, Platinyum,Gümüş, Paladyum, Diğer)
Emtia Alım - Satım Opsiyonu (Petrol, Bakır, Buğday, Pamuk, Mısır, Diğer)
Varant
Diğer Alım - Satım Opsiyonu
Diğer Opsiyonlar (Menkul Kıymet, Finansal Gösterge, Diğer)
DİĞER TÜREV CLN (Credit Link Note)
Diğer Türev Alım - Satım
Diğer İşlemler