İnternet Şubesi
Sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, çevrenin korunması, enerji tüketiminin azaltılması, emeğin ve enerjinin verimli  kullanımına yönelik yatırım yapmak isteyen ticari firmalara destek EKOkredi ile Şekerbank’ta!

 

EKOkredi’nin Avantajları:

Enerji verimliliğine yönelik yatırımların, üretim ve enerji tüketiminde sağlayacağı maliyet ve verim avantajları dikkate alındığında “Kendi Kendini Ödeyen” kredi: EKOkredi

- Nakit akışına uygun finansman imkanı
- Konusunda uzman personel desteği.
- Uygun vade ve avantajlı faiz seçenekleri.
- Ayrıca ilgili Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, bazı enerji yatırımlarında teşvik uygulaması da bulunmaktadır.

 

Teşvik Uygulaması Detayları:

Enerji Verimliliği Projelerinde 5. Bölge Teşviği

Teşvik Edilecek Enerji Yatırımları

Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az % 15 oranında enerji tasarrufu sağlayan yatırımlar,
- Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç),
- Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları,
- 5. Bölge Teşviklerinden yararlanır.

5. Bölge Teşvik Kapsamı:

Enerji verimliliğine yönelik yapacağı yatırımlar için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesi alan firmalara uygulanacak teşviklerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

-Gümrük Vergisi Muafiyeti - Vergi İndirimi - Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Faiz Desteği

Detay bilgi için: https://www.sanayi.gov.trweb sitesini ziyaret edebilirsiniz.

EKOKREDİ KAPSAMI
TİCARİ EKOKREDİ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI
Hidroelektrik, Güneş, Rüzgar Enerjisi Üretim, Kullanım ve Dağıtımına Yönelik Yatırımlar. ·Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapan firmalar.
·Bu alanda kullanılacak özellikli malzemelerin üretimi/satışı alanında faaliyet gösteren firmalar.
TİCARİ EKOKREDİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Verimlilik Artırmaya Yönelik Yapılan Yatırımlar/Makine Alımları/İşlemler Üretimde enerji verimliliğini sağlamaya yönelik yapılan yatırımlar, makine alımları, işlemler.
Tesislerinde,
· Bina mantolama, çatı, temel ve pencere yalıtımı,
· Klima sistemi değişimi,
· Endüstriyel doğalgaz dönüşümü,
· CNC makineleri alımı,
· A Sınıfı enerji tüketimine sahip makine ve teçhizat alımı,
· Üretim sistemlerinde enerji verimliliği ya da aynı enerji ile daha fazla üretim yapmaya imkân veren makine /teçhizat (elektrik/aydınlatma/fırın/kazan/buhar vb.) alımı yapan firmalara kullandırılan krediler.
Atık Arıtma ve Atık Yönetimi Sera gazı kontrolü (hava emisyonlarının azaltılması dahil), toprak ıslahı, atık önleme, atık azaltma, atık geri dönüşümü ve enerji / emisyon açısından verimli atığın enerjiye dönüşümü/ üretime geri kazanılmış/dönüştürülmüş hammadde veya ara mamul kullanımına yönelik iş yapan firmalar ile, bu kapsamda yapılan yatırımlar.
Sürdürülebilir Su ve Atık Su Yönetimi Tekstil sektörü/kumaş üretimi alanlarında faaliyet gösteren firmalar öncelikli olmak üzere, üretim tesislerinde suyu aktif kullanan firmalar ile atık su için sürdürülebilir altyapı arıtma, sürdürülebilir kentsel drenaj sistemleri gibi yatırımlar/İşlemler .
Konutlarda Enerji Verimliliği (Yeşil Bina) Konutlarda enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik ürün(beyaz eşya, pencere, yalıtım malzemesi vb) üreten, bu ürünlerin satışını yapan firmaların finansmanı.
Temiz Ulaşım Elektrikli, hibrit, toplu taşıma, demiryolu gibi motorsuz, çok modlu ulaşım, temiz altyapı enerji araçları ve zararlı emisyonların azaltılması
 

Başvurularınız için sizi en yakın şubemize bekliyoruz.