İnternet Şubesi

Gayri Nakit Krediler

Geçici Teminat Mektupları 
İhale makamına hitaben verilen ve ihale edilen işin lehdarın üzerinde kalması halinde, lehdarın ihale ile ilgili sözleşmeyi imzalayacağı ve kesin teminat mektubunu vereceğini garanti eden teminat mektuplarıdır.

Kesin Teminat Mektupları 
İhale edilen işe ilişkin sözleşme ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirileceğine dair verilen teminat mektuplarıdır.

Avans Teminat Mektupları
İhale edilen iş için önceden hazırlık yapılması gereken hallerde bu hazırlığa ilişkin giderleri karşılamak üzere lehdara ödenen ve sonradan kesin istihkakta mahsup edilen avansları garanti etmek üzere verilen teminat mektuplarıdır. 
İhale konulu teminat mektuplarının konularından farklılık arz eden durumlar için farklı makamlara, diğer gerçek ya da tüzel kişilere hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır.

Serbest Konulu Teminat mektupları 
Gümrüklere hitaben teminat mektupları
Mahkeme ve İcra Dairelerine hitaben verilen teminat mektupları
Vergi dairelerine hitaben verilen teminat mektupları
Bayilik teminatı konulu teminat mektupları
Mal alımı konulu teminat mektupları
Nakit Teminine yönelik teminat mektupları
Depozito ve güvence bedeli konulu teminat mektupları

Harici (Yurtdışı) Garantiler 
Yurtdışı muhataplara hitaben düzenlenen teminat mektuplarıdır.

Dış Ticaret finansmanı kredi ürünleri için tıklayınız