İnternet Şubesi
Ekokredi Yazısız

EKOkredi 


EKOkredi, emeğin ve enerjinin verimli kullanılmasına, sürdürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve doğanın korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunan ticari firmaların, yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik kredi ihtiyaçlarının uygun fiyatlama ve vade yapısında karşılanmasını amaçlar. 

Enerji verimliliğine yönelik, aşağıdaki ve/ veya aşağıdakilerden farklı işlemler için Ekokredi ürünümüzle uygun vade, faiz ve ödeme avantajlarımızdan faydalanabilirsiniz. 

• Tesislerinizin mantolama, çatı, temel ve pencere yalıtımı, 
• Endüstriyel doğalgaz dönüşümü 
• A Sınıfı enerji tüketimine sahip makine ve teçhizat alımı 
• Atık arıtma ve atık yönetimi (her türlü atık için) 
• Yenilenebilir (Hidroelektrik, Güneş, Rüzgar) Enerji Yatırımları (Üretim, kullanım ve dağıtımına yönelik) ,
• Tasarruflu yapı elemanları (Üretim, kullanım ve ticareti) 
• Riskli yapıların yıkılıp B sınıfı olacak şekilde yenilenmesi 
• Enerji verimliliğine yönelik ürün satışı (Cironuzun %75’inden fazlasının enerji verimli ürünlerden kaynaklandığını belgelemeniz durumunda işletme sermayesi ihtiyacı)

 

ŞEKERBANK, TÜRKİYE KONUTLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİNANSMAN PROGRAMI’nın (TuREEFF) ilk katılımcı Bankası olmuştur.


Bankamız, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) tarafından geliştirilip “Temiz Teknoloji Fonu” AİKB  (Clean Technology Fund) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve konutlarda enerji verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlamayı amaçlayan TuREEFF programının ilk katılımcı bankası olmuştur. 

TuREEFF Enerji Verimliliği kredileri konusunda bir değişimi teşvik eden, geniş kapsamlı ve Teknik Danışmanlık Desteğiyle bütünleşik bir programdır. Krediye konu işlemler için teknik destek kredi kullanıcılarına ücretsiz olarak verilecek ve Avrupa Birliği ile Temiz Teknoloji Fonu tarafından karşılanacaktır.

Şekerbank tarafından, uluslararası fonlarla desteklenen TuREEFF programı kapsamında Firmanıza;

  • Riskli binanın yıkılıp, enerji verimliliği dikkate alınarak yeniden inşası için;
  • Konutlarda enerji verimliliğine yönelik ürünlerin satışı için;

uygun maliyet ve ödeme koşulları ile kredi imkanı sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için: www.ebrd.com, www.climateinvestmentfunds.org, www.europa.eu