İnternet Şubesi

Kurumsal Yönetim


Kurumsal yönetim notu alan ilk banka...

Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ve bu kapsamda Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne giren ilk banka olan Şekerbank, faaliyetlerini tüm sosyal paydaşlarına değer katarak büyüme vizyonuyla yürütmektedir. İlk kez 2007 yılında kurumsal yönetim performansının derecelendirilmesini sağlayan Şekerbank, bugün,  9,42 kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahiptir.

Şekerbank, kuruluş yapısından gelen tabana yaygın hissedarlık yapısının getirdiği şeffaflık ilkesi ve insanı temel alan bankacılık anlayışıyla kurumsal yönetim alanındaki öncü rolünü sürdürmektedir. ..