İnternet Şubesi

EKOkredi ile 107 bini aşkın kişi enerji verimliliği ile tanıştı...

 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde benimsediği prensipleri bir yönetmelikle de düzenleyen Şekerbank, bu yönetmelik çerçevesinde yürütülen çalışmaları ve son yıllarda dünya gündeminin ön sıralarında yer alan enerji tasarrufu ve verimliliği konusundaki ulusal ve uluslararası iş birliklerini, Mayıs 2009’da  “EKOkredi; enerjiyi ve emeği koruyan kredi” adlı ürünü ile somutlaştırmıştır.

Şekerbank, bu ürün ile enerji tasarrufu yatırımlarını ve harcamalarını uygun koşullarda finanse etmenin yanı sıra iletişim çalışmaları ve STK iş birlikleri ile enerji verimliliği ile ilgili olarak toplum genelinde tabana yaygın bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Şekerbank EKOkredi ile toplamda 107 bini aşkın kişi olmak üzere 99 bin 287 bireysel ve 8 bin 203 KOBİ, esnaf ve çiftçi müşterimiz enerji tasarrufu ile tanışmıştır. EKOkredi ile yapılan enerji verimliliği yatırımlarıyla bugüne kadar 29.8 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edilmiş, toplamda 6.4 milyon ton CO2 salımı engellenmiştir. Ayrıca 155 bini aşkın konutun yalıtıldığı EKOkredi kapsamında 137 milyon metreküp doğal gaz tasarrufu gerçekleşmiştir.

Şekerbank, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı alanındaki uluslararası bilinirliği sayesinde, bilançosundaki yabancı kaynağın yaklaşık yüzde 20 'sini enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamak üzere edinmiştir.

Şekerbank, EKOkredi çerçevesinde yaptığı çalışmalarla boşa harcanan emeğin korunmasına ve bu yolla tasarruf sağlanmasına ilişkin yerelden ulusala farkındalık sağlamak üzere birçok faaliyette bulunmaktadır. Bu çerçevede, tüketicileri, reel sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi başaran EKOkredi, geniş bir yelpazede hem ülkemiz ekonomisine hem de sürdürülebilir kalkınmaya yönelik faydalar sağlamaya devam etmektedir.

Bireysel EKOkredi

Tarımsal EKOkredi

Ticari EKOkredi