İnternet Şubesi
Şeker Çocuk Dergisi, 36 yıldır yayın hayatında

36 yıldır Şekerbank tarafından ücretsiz olarak yayımlanan Şeker Çocuk Dergisi, Türkiye’nin dört bir yanındaki Şekerbank şubelerinde ve Anadolu’daki yüzlerce köy okulunda, çocuk esirgeme kurumlarında, hastanelerde dağıtılarak on binlerce çocuğa ulaşmaktadır. Üç ayda bir yayımlanan ve içeriği, ilköğretim çağındaki çocukların okul eğitimlerine destek olacak şekilde hazırlanan, eğlendirici, öğretici ve yetenek geliştiren konular içeren Şeker Çocuk Dergisi, 2010 yılından itibaren görme engelli çocuklar için Braille Alfabesi (görme engelliler için kabartma yazı) ile de yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, Türkiye’nin dört bir yanındaki görme engelli okullarına ve rehabilitasyon merkezlerine ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.

Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı!

1965 yılında okulu bulunmayan beş köyde okul yaptırarak ülkemiz bankacılık sektöründe okul yapımı konusunda ilk adımı atan Şekerbank’ın Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde inşa ettirdiği okulların sayısı kısa zamanda 18’e ulaşmıştır. Şekerbank’ın eğitim alanındaki bu öncü duruşu, 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından plaketle ödüllendirilmiştir.

Şekerbank, bugün de sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda, Türkiye geneline yayılmış 71 il ve 97 merkez dışı ilçedeki yaygın şube ağı sayesinde eğitim alanında geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Şeker Çocuk Dergisi ve ADEV (Araştırma Destek Eğitim Vakfı) işbirliği ile 2010 yılından bu yana dönemsel olarak devam ettirilen ‘Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı!’ adlı sosyal sorumluluk kampanyası ile Şekerbank, özellikle Anadolu’daki imkanları yetersiz çocuklara kütüphaneleri için kitap ve okul öncesi sınıflar için oyuncak temin etmektedir.

 Kampanya kapsamında, Şekerbank’ın Türkiye genelindeki şubelerinde ve genel müdürlük binalarında yer alan “Bütün çocuklar mutlu olmalı!” stantları aracılığı ile yeni ya da yeni kalmış kitap ve oyuncaklar toplanmakta, hem Şekerbank çalışanlarından hem de müşterilerinden gelen kitap ve oyuncaklar, ADEV gönüllülerinin tasnifinden sonra ihtiyacı olan okullara gönderilmektedir. Şekerbank ve Anadolu arasında bir gönül bağı oluşturan bu kampanyanın, dönemsel olarak tekrarlanması ve bu desteğin sürekli kılınması hedeflenmektedir.

Dokunduğum Renk Projesi

Şekerbank sponsorluk faaliyetlerini de sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Banka, İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından görme engelli çocuklar için düzenlenen, edebiyattan sanat tarihine, tasarımdan sinema sanatına uzanan bir içerikle hazırlanan ‘Dokunduğum Renk Projesi’ adı altındaki etkinlikler dizisinin ana sponsoru olmuştur. Projede görme engelli ilköğretim okullarından ve rehabilitasyon merkezlerinden etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine özel hazırlanan içerikle sanat ile buluşmaktadır.