İnternet Şubesi

Tabana Yaygın Bankacılık

 

‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu...

Şekerbank, reel sektör-kamu-finans sektörü-STK işbirlikleri ile enerji verimliliği, esnaf, tarım gibi sürdürülebilir kalkınmada büyük öneme sahip başlıklarda sosyal platformlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda Banka, 60’ıncı kuruluş yılında ülkemiz için ilk ve tek olan, esnafa özel ‘Kapımız Esnafa Açık’ platformunu hayata geçirmiştir. Şubat 2013’te, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) desteğiyle lansmanı yapılan ‘Açık’ platformu kapsamında; esnafın iş hacminin artması ve bu sayede kapılarının hep açık kalması, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanması hedeflenmektedir. Şekerbank, ‘Açık’ platformu ile tüketicileri esnaftan alışveriş yapmaya teşvik etmektedir.

Kapsayıcı Finans

KOBİ tanımı içinde yer alan ancak yapıları gereği hem KOBİ’lerden hem de bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, mikro işletme, küçük işletme sahibi olan kesimin, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı gerçeğinden hareketle Şekerbank, bu segmente özel alternatif kredilendirme süreçleri geliştirmiştir. Şekerbank ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu ile ülkemizde bir ilk olarak, bu nitelikte müşteriler için finansman kredilendirme modelini uygulamaya başlamıştır. Yüz yüze iletişimle gerçekleştirilen Mikrofinansman Projesi ile finansal erişimi yaygınlaştırılmaktadır.

Hem esnaf hem de belli yörelerde tarım sektöründeki müşterilere özel uygulanan bu süreçte, kırsal kökenli müşterilerin zirai ve ticari tüm üretimi bir arada değerlendirilip daha önce hiç banka kredisi kullanmamış olsa bile finansman sağlanabilmektedir. Uluslararası danışmanlık firmaları ile birlikte geliştirilen ülkemizin ilk Mikrofinansman Projesi uygulamasını başlatan Şekerbank, bu hizmet ile bugüne kadar toplamda 14.2 milyon TL'ye yakın finansman sağlamıştır.
 

Uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu KOBİ’leri arasındaki köprü
Şekerbank uluslararası finans kuruluşları tarafından özellikle Anadolu’da yerele, üreticiye, esnafa, KOBİ’lere ulaşmada ‘Türkiye’nin anahtar bankası’ olarak görülmektedir. Şekerbank’ın yurtdışından sağladığı fonlamanın yaklaşık yüzde 50’sini tarım, esnaf ve KOBİ müşterileri için edinilen kaynak oluşturmaktadır.

2011 yılında dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracını gerçekleştiren Şekerbank, uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun KOBİ’leri arasında sürdürülebilir bir finansman köprüsü kurmuştur. KOBİ Kredileri teminatlı VTMK programı kapsamında Eylül 2011’den bu yana toplam toplamda yaklaşık 1 milyar 830 milyon TL’lik ihraç gerçekleştiren Şekerbank, sağlanan kaynağı, uzun vadeli ve sürdürülebilir finansman desteği olarak yine esnaf, KOBİ ve işletmelere üretimi desteklemek amacıyla yönlendirmektedir. Uluslararası piyasalarda yapılandırılan ilk Türk Lirası borçlanma işlemi özelliği taşıyan bu işlem, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi sürecinde bankacılık sektörünün alternatif kaynaklar oluşturması açısından örnek bir model oluşturmaktadır.