İnternet Şubesi

Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığında 65 Yıl…

 

Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temelleri kuruluşuna dayanmaktadır. Anadolu’da yüz binlerce pancar kooperatifi üyesi çiftçinin birikimleriyle yerel kalkınmayı, sürdürülebilir üretimi ve tarımsal sanayiyi desteklemek amacıyla 12 Ekim 1953’te kurulan Şekerbank, kuruluşundaki ruhu hiçbir zaman kaybetmemiş ve 65 yıldır faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde yürütmüştür. 

‘Anadolu Bankacılığı’ olarak tanımladığı misyon doğrultusunda, bankacılık hizmetleriyle tanışmamış kesimleri de bankacılıkla tanıştırıp sadece büyük şehirleri ve büyük firmaları değil, Anadolu’daki bölge ve şehirlerden gelen projeleri de öncelikleri arasına alan Şekerbank, tüm paydaşlarına değer katarak büyümektedir. 

Şekerbank’ın yüzde 70’i Anadolu’da, 71 il, 97 merkez dışı ilçede bulunan ve birçoğu yarım asırdır aynı noktada hizmet veren şubeleri ile yerel davranabilme yetkinliğine sahip, sahanın ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen insan kaynağı, sürdürülebilir kalkınma stratejisinin en önemli dayanağını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede Şekerbank, kırsal kalkınmaya destekten kurumsal yönetim süreçlerine, merkez dışını da içine alan kültür-sanat projelerinden alternatif kredilendirme süreçlerine 65 yıldır Şekerbank kültürüyle imza attığı her başarının ortak paydası olan ‘sürdürülebilir kalkınma’ alanındaki öncü rolünü devam ettirmektedir. 

Şekerbank ‘sürdürülebilir kalkınma’ anlayışıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve bu alandaki temel taahhütlerini şu başlıklarda toplamıştır: 

• Enerji verimliliği alanında tabana yaygın bir farkındalık oluşturup bu alandaki yatırımları uygun koşullarda finanse etmek,
• Üretimi desteklemek,
• Bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan kesimlere ulaşmak,
• Alternatif kredilendirme süreçleri ile daha çok çiftçi, esnaf ve işletmeyi desteklemek,
• Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirlikleri ile sosyal platformlar oluşturmak,
• Yerel bankacılıktaki bilgi birikimi ile uluslararası finans kuruluşları ve Anadolu’nun KOBİ’leri arasında uzun vadeli, sürdürülebilir finansman köprüsü kurmak,
• Eğitim ve sağlık alanlarında hem bankacılık hem de sosyal projelere uzanan çalışmalar gerçekleştirmek,
• İklim değişikliği ile mücadele platformlarında yer almak,
• Çevre duyarlılığını kredilendirme süreçlerine taşımak,
• Kurumsal yönetim süreçlerinde öncü rol almak,
• Kültür-sanat projelerinde merkez dışını da içine alan bir anlayış benimsemek.

Şekerbank, çevre ve kurumsal yönetişim ile sosyal sorumluluk uygulamalarını projelerine entegre etmedeki öncü rolüyle Financial Times ve bir Dünya Bankası grubu üyesi olan IFC (International Finance Corporation) tarafından düzenlenen 2011 Sürdürülebilirlik Bankacılık Ödülleri’nde (Sustainable Finance Awards) finale kalmayı başarmıştır. Çevre duyarlılığı, toplumsal kalkınmaya destek gibi çok önemli başlıklarda, Avrupa Bölgesi’nden 15 önemli kuruluşu geride bırakıp üç finalist arasında yer alan Şekerbank, iş süreçlerine uyarladığı sürdürülebilir kalkınma misyonuyla sektörde ayrışmaya devam etmektedir.

 

Sürdürülebilirlik Raporları

2015-Sürdürülebilirlik Raporu
2013-Sürdürülebilirlik Raporu