İnternet Şubesi
Üretime büyük destek: “Aile Çiftçiliği Bankacılığı

Şekerbank, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi nedeniyle geliri azalan ve tarlasını bırakıp kente göç eden çiftçiler toprağını bırakıp gitmesin diye dünyada bir ilki gerçekleştirerek Kasım 2014’te “Aile Çiftçiliği Bankacılığı”nı başlatmıştır. Proje ile tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçiye 5 yıla varan vadelerle sektörde ilk olan imkanlar sunulmaktadır.

 “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” kapsamında kırsaldaki girişimci ve proje üreten kadın çiftçi sayısını artırarak köyden kente göçü önleme amacı doğrultusunda,  Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı"nın 2015 yılından bu yana destekleyicisi olarak 5.000’i aşkın kadın çiftçinin girişimcilik eğitimlerine destek veren Banka, tarımda girişimci kadınların projelerini hayata geçirmelerine de katkı sunmaktadır.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Şekerbank arasında IPARD Programı'nın desteklenmesi amacıyla protokol imzalanmıştır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı - Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, Türkiye genelinde özellikle kırsal bölgelerde yatırım projelerine finansman talep eden girişimciler, yüzde 65’e varan oranlarda hibe desteği alırken kalan öz kaynak tutarını kredi niyet mektubu ile Şekerbank’tan temin edebilmektedir. Türkiye genelinde 67 il, 87 merkez dışı ilçede olmak üzere geniş bir şube ağı bulunan Şekerbank, IPARD Programı'na tabana yaygın bankacılıktaki gücünü kullanarak kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla iştirak etmiştir