İnternet Şubesi
Kapsayıcı Finans

KOBİ tanımı içinde yer alan ancak yapıları gereği hem KOBİ’lerden hem de bireysel müşterilerden ayrılan esnaf, mikro işletme, küçük işletme sahibi olan kesimin, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı gerçeğinden hareketle Şekerbank, bu segmente özel alternatif kredilendirme süreçleri geliştirmiştir. Şekerbank ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu ile ülkemizde bir ilk olarak, bu nitelikte müşteriler için finansman kredilendirme modelini uygulamaya başlamıştır. Yüz yüze iletişimle gerçekleştirilen Mikrofinansman Projesi ile finansal erişimi yaygınlaştırılmaktadır.

Hem esnaf hem de belli yörelerde tarım sektöründeki müşterilere özel uygulanan bu süreçte, kırsal kökenli müşterilerin zirai ve ticari tüm üretimi bir arada değerlendirilip daha önce hiç banka kredisi kullanmamış olsa bile finansman sağlanabilmektedir. Uluslararası danışmanlık firmaları ile birlikte geliştirilen ülkemizin ilk Mikrofinansman Projesi uygulamasını başlatan Şekerbank, bu hizmet ile bugüne kadar toplamda 14.2 milyon TL'ye yakın finansman sağlamıştır.