İnternet Şubesi

Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığında 67 Yıl…

 

1953 yılında Anadolu’daki yüzbinlerce pancar kooperatifi üyesi çiftçi girişimcinin kırsal gelişime dayalı ekonomik kalkınmayı ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için kurdukları Şekerbank, 67 yıldır sorumlu bankacılık anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü rol üstlenmektedir.

Şekerbank, bankacılıkta sürdürülebilirlik vizyonunun öneminin bilinci ve bu alanda geçmişten gelen köklü birikimi ile müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri her geçen gün daha da artırmayı hedefleyerek sürdürülebilir kalkınmanın finansmanını faaliyetlerinin temel dayanağı olarak belirlemiş ve bu alanda Yönetim Kurulu düzeyinde stratejisini yönlendirecek ilkeler tanımlamıştır.

Bu doğrultuda kuruluşundan aldığı ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonunu uluslararası perspektifte, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda geliştiren Şekerbank, sürdürülebilirlik alanındaki ülke hedeflerine katkı sağlamayı da amaç edinerek Ulusal Kalkınma Planları çerçevesinde çalışmalar yürütmektedir.

Şekerbank’ın Yönetim Kurulu düzeyinde belirlenen ve takip edilen, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcısı tarafından icra edilen sürdürülebilirlik ilkeleri, Bankanın ana faaliyet alanlarına entegredir ve tüm yöneticilerin yanı sıra saha ile eşgüdümlü olarak hayata geçirilmektedir.

Şekerbank, sosyal ve çevresel boyutlarıyla sürdürülebilir kalkınmanın finansmanını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma bankacılığı kapsamında çalışmalar yürütmektedir. Banka genel olarak, enerji verimliliğinin finansmanı, kredilendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal etkilerin dikkate alınması, finansal kapsayıcılık, sürdürülebilir tarımın finansmanı, kadın girişimciliğinin desteklenmesi başlıkları altında özetlenebilecek tüm faaliyetlerini; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirmiştir.

Şekerbank, ‘sürdürülebilir kalkınma’ anlayışıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve bu alandaki temel taahhütlerini şu başlıklarda toplamıştır:

•Çevresel ve sosyal etki değerlendirmesini kredilendirme süreçlerinin bir parçası haline getirmek, müşterilerle projelerinin toplumsal ve çevresel etkileri konusunda bilgi paylaşarak, müşteri duyarlılığının/bilincinin artırılmasına, firmaların bu konudaki performanslarının geliştirilmesine yardımcı olmak,
•İklim değişikliği ile mücadele platformlarında yer almak, bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin konularda çevresel ve sosyal etkileri tespit etmek, değerlendirmek ve olası olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi yönünde çalışmak,
•Bankacılık faaliyetlerini yürütmek için tasarladığı iş süreçleri kapsamında hizmet verdiği merkezlerde kaynak kullanımını takip etmek, oluşan atık miktarının azaltılması, mümkün olmayan durumlarda ise atıkların akılcı yöntemlerle yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi yönünde çalışmak,
•Enerji verimliliği alanında tabana yaygın bir farkındalık oluşturup bu alandaki yatırımları uygun koşullarda finanse etmek,
•Üretimi desteklerken, iş hedeflerini sürdürülebilir kalkınma odaklı bir bakış açısıyla düzenlemek ve takip edilmesini sağlamak,
•Bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan kesimlere ulaşmak, bankacılık faaliyetlerinin finansal kapsayıcılık alanında geliştirilmesini desteklemek,
•Alternatif kredilendirme süreçleri ile daha çok çiftçi, esnaf ve işletmeyi desteklemek,
•Yerel bankacılıktaki bilgi birikimi ile uluslararası finans kuruluşları ve Anadolu’nun KOBİ’leri arasında uzun vadeli, sürdürülebilir finansman köprüsü kurmak,
•Kurumsal yönetim süreçlerinde öncü rol almak, 
•İnsan kaynakları süreçlerinde çeşitlilik politikası ve fırsat eşitliği anlayışıyla hareket etmek,
•Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirlikleri ile sosyal platformlar oluşturmak,
•Kültür, sanat, çevre, eğitim ve sağlık gibi kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi kapsamında doğal kaynakların, kültürel değerlerin korunması ve sürdürülebilir olmasına ilişkin projeleri ve çalışmaları desteklemek, kültür-sanat projelerinde merkez dışını da içine alan bir anlayış benimsemek.

Şekerbank, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 2009 yılından bu yana tüm kredilendirme süreçlerinde sosyal ve çevresel etkileri ölçümlemektedir. Ayrıca 2010 yılından bu yana kendi karbon ayak izini, 2016 yılından bu yana su ayak izini ölçümleyerek Karbon Saydamlık Projesi (CDP) aracılığıyla uluslararası yatırımcılara raporlamaktadır. Enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirdiği öncü çalışmalar sayesinde bugüne kadar ulusal ve uluslararası platformlarda birçok çevre ödülünün sahibi olan Şekerbank, “CDP 2016 Türkiye Su Liderlik” ödülünü almıştır.

Diğer yandan Şekerbank, enerji tasarrufunu yaygınlaştırarak ülke ekonomisine destek olmak ve doğal kaynakların korunması için bir ilk olarak geliştirdiği EKOkredi ürününün 2012 yılında T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonda yürütülen süreç sonucunda en iyi sürdürülebilir uygulamalardan biri seçilmesiyle “Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nda Türkiye’yi temsil etmiştir.

Şekerbank sürdürülebilirlik alanında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC),  Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) gibi uluslararası girişimleri desteklemektedir. Şekerbank ayrıca Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne (Principles for Responsible Banking) dünyadan kurucu imzacı olarak katılan 130 bankadan biri olmuştur. Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında öncü bir rol üstlenen Şekerbank ayrıca,  21 Eylül 2020’de Birleşmiş Milletler’in “Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi”ne Türkiye’den imza atan 45 kurum arasında yer almıştır.

Sürdürülebilirlik Raporları

2017- Sürdürülebilirlik Raporu
2015-Sürdürülebilirlik Raporu
2013-Sürdürülebilirlik Raporu