İnternet Şubesi

Kültür-Sanat


Anadolu, Açıkekran ile çağdaş sanatla tanışıyor


Sürdürülebilir kalkınma vizyonu çerçevesinde; kırsal kalkınma, kültür-sanat, eğitim ve çevre alanlarında katma değer oluşturan projeler geliştiren Şekerbank, 1980’li yıllarda sektöründeki ilk banka sanat galerilerinden birini Ankara’da açmıştır. 

Bugün, ulusal ve uluslararası platformda bankacılık faaliyetlerine devam eden Şekerbank, yereli küresel ile bütünleştirerek sanat üretimini desteklemek, toplumu sanata yakınlaştırmak misyonu çerçevesinde, Açıkekran Yeni Medya Sanatları platformunu hayata geçirmiştir. 

Yeni medya ile yalnızca galeri mekanına bağlı kalmaksızın sanatı kitlelerle buluşturma fikri, Şekerbank’ın tüm Türkiye’yi saran şube ağı sayesinde pratiğe dönüşmüş; ‘Açıkekran’ şemsiyesi altında Alpullu’dan Mardin’e Şekerbank şubeleri, çağdaş sanatı yerel halkla buluşturacak sergi noktaları olarak uluslararası sanatçıları ağırlamaya başlamıştır. 

Türkiye’nin yeni medyaya odaklı tek galerisi olan İstanbul Teşvikiye’deki Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi ile eş zamanlı olarak özel monitörler aracılığıyla Şekerbank şubelerine taşınan sanat yapıtları, İstanbul Merkez, Ankara Küçükesat ve Kızılay, Tekirdağ Alpullu, Ordu, İzmir, Bodrum, Mardin ve Edirne olmak üzere, 8 ildeki 9 Şekerbank şubesinde 24 saat görülebilmektedir. 

Şekerbank, Açıkekran Yeni Medya Sanatları’ndan sonra,  çağdaş sanat alanının farklı türlerine yer veren ikinci galerisi Açıkekran Levent’i 2016 yılı başında Genel Müdürlük binasında kültür dünyasına kazandırmıştır. Açıkekran Levent, Açıkekran Yeni Medya Sanatları’ndan farklı olarak, video ve yeni medya dışında kalan pentür, heykel, fotoğraf ve enstalasyon gibi farklı alanlarda üretilen güncel sanat yapıtlarını sanatseverlerle buluşturmaktadır.

Şekerbank, ‘Açıkekran’ ile görsel sanatları, toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, sanat sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı, ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla birlikte yeni gelişen yerel yetenekleri de sanat dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. Banka, çağdaş sanat pratiği kapsamındaki yeni ifade biçimlerini tanıtmayı ve sanat eserlerini, şubeler aracılığıyla, merkez dışına taşıyarak önemli bir bilgi birikimi ve bellek oluşturmayı amaçlamaktadır.