İnternet Şubesi

06.01.2015 - Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu 9 Ocak’ta sizlerle

06.01.2015

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen “Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFDP)’ 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçecektir. 

Bu tarihten itibaren, Platform’a üye olan tüm yatırım fonlarının alım-satımı, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden gerçekleşecektir. 

Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fon ve Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görmeyecek olup bu fonların alım-satım işlemleri Şekerbank T.A.Ş ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş şubeleri ile internet şubeleri ve telefon bankacılığı ile yapılabilecektir. 

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem gören Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yatırım fonlarının payları ve Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’a üye olan tüm diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarının paylarının alım-satımı Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubeleri ve internet Şubeleri, üzerinden gerçekleştirilebilecektir. 

TEFDP’na üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

Platform genel çalışma saatleri Takasbank tarafından belirlenen pay işlemleri, Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilebilir.

 

İŞLEM TÜRÜ İŞGÜNÜ SAAT YARIM GÜN SAAT
Talimat Kabul
- Aynı Gün valörlü işlemler
- İleri valörlü işlemler

8:45 - 13:30
8:45 - 17:30

8:45 - 11:30
8:45 - 12:30

 

Şekerbank T.A.Ş. A Tipi Hisse senedi Fonu işlemleri işgünlerinde aynı gün valörlü işlemlerde 8:45 – 12:00 ileri valörlü işlemlerde 12:00 – 17:30 saatleri arasında yapılacaktır. Diğer fonlarımız Takasbank tarafından belirlenen işlem saatlerinde gerçekleşecektir.

 

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda işlem görecek fonlarımız:

- Şekerbank T.A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu
- Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Fonu
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Altın Fonu