İnternet Şubesi

Şekerbank’taki mevduatın yarısı tabana yaygın

10.05.2017

Şekerbank, 2017 yılının ilk üç ayında 25,2 milyon TL net kar elde etti. Mart dönemine ait konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Bankanın tabana yaygın mevduat portföyü yıllık yüzde 9 artışla ilk çeyrek sonu itibariyle 15 milyar TL'yi aştı. Bankanın bilanço verilerine ilişkin bilgi veren Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, “Çoğu yarım asırdır aynı yerde hizmet veren köklü şube ağımız sayesinde küçük tasarrufların değişmeyen adresi olmayı sürdürdük. Bireysel mevduatımızın yarısını 250 bin TL altı mevduatlar oluşturdu” şeklinde konuştu.

Toplam kredilerinin yaklaşık yarısı tarım ve KOBİ kredilerinden oluşan Bankanın, toplam kredi hacmi 31.03.2017 itibarıyla 16,8 milyar TL’ye yükseldi.

Yılın ilk çeyrek sonu itibariyle toplam aktifleri 23,7 milyar TL’ye yükselen Şekerbank’ın üretimi destekleme misyonu çerçevesinde toplam aktif büyüklüğünün yüzde 71’ini krediler oluşturdu. Mart 2017 itibariyle Bankanın özkaynakları ise 2,6 milyar TL‘ye ulaştı.

“Küçük tasarrufların değişmeyen adresi olmayı sürdürüyoruz.”
Servet Taze, yüzde 70’i Anadolu’da bulunan yaygın şube ağı sayesinde, ortalama müşteri yaşı sekiz yıl civarında olan geniş tabana yayılmış bir bireysel mevduat yapılarının bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Şekerbank’ın 64 yıldır benimsediği üretim ve tasarruf odaklı büyümenin finansmanı ilkesini bugün de yerine getiriyor; özellikle Anadolu’da yüzbinlerce tabana yaygın tasarruf sahibinin değişmeyen adresi olmayı sürdürüyoruz. Diğer yandan daha evvel hiç banka ile çalışmamış kesimlerin finansal kaynaklara erişimini sağlayarak kırsal kesimin üretime dahil olup gelirlerinin artırmasını ve tasarrufa yönelmesini destekliyoruz.“  

Servet Taze: “KGF teminatlı krediler ilk çeyrekte 5 kat arttı”
Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, sektörün son yıllarda odaklandığı KOBİ, esnaf ve tarım bankacılığında birkaç nesildir hizmet verdiklerinin ve köklü uzmanlıklarının bulunduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabana yaygın kredi yapısına sahip bankalardan biri olarak yılın ilk çeyreğinde de üretenlere kaynak sunmaya böylece ekonomimize destek sağlamaya devam ettik. Üretimin teşvik edilmesi adına çok değerli adımlardan biri olan KGF kapsamında kullandırdığımız kredilerin oranını hızla artırıyoruz ve ekonominin ve üretimin bel kemiği olan KOBİ’lerimize, esnaf ve işletmelerimize verdiğimiz desteği artırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda, KGF teminatı ile kullandırdığımız kredilerin toplam tutarı Mart 2017 sonu itibariyle, yıl sonundaki bakiyenin 5 katına ulaştı.”