İnternet Şubesi

Şekerbank’tan çiftçi ailelere 1,2 milyar TL finansman…

23.02.2017
Şekerbank, 31.12.2016 tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıkladı. 2016 sonu itibariyle toplam kredi büyüklüğünü 17,6 milyar TL’ye ulaştıran Banka, 125,2 milyon TL net kar elde etti.

Kuruluş amacı tarımın finansmanı olan Şekerbank, kırsal bölgelerden kente göçü engellemek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla başlattığı ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında, 2016 yılında çiftçi ailelere toplam 1,2 milyar TL finansman sağladı.

Özellikle Anadolu’da köklü ve yaygın mevduat müşteri tabanına sahip Şekerbank’ın toplam mevduat hacmi bir önceki yıl sonuna göre yüzde 8,5 artışla 16,1 milyar TL’ye yükseldi. Banka, 2016 yılında, tabana yaygın mevduat yapısını daha da kuvvetlendirilerek 1 milyon TL altı bireysel mevduatta yüzde 47 büyüme sağladı.

31.12.2016 itibarıyla solo aktif büyüklüğü 23,8 milyar TL olan Bankanın toplam özkaynakları ise 2,5 milyar TL’yi aştı.

Servet Taze: “Kredilerin yarısı KOBİ ve çiftçiye”
Banka’nın 2016 finansal performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonominin ve üretimin bel kemiği olan KOBİ, esnaf ve çiftçilere verdikleri desteği artırarak sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “2016 yılında da üretenlere, ülke ekonomisine kaynak sağlamaya devam ettik. 2016 sonu itibariyle 17,6 milyar TL olan toplam kredi hacmimizin yaklaşık yüzde 50’sini KOBİ ve tarım kredileri oluşturdu. Önümüzdeki dönemde de odak stratejimiz doğrultusunda en yüksek büyüme hedefimiz KOBİ tanımı içinde yer alan tarım, mikro ve küçük ölçekli işletme segmentlerinde olacak.”

“Kredi miktarından çok destek olduğumuz kişi sayısı önemli”
Servet Taze, Şekerbank’ın ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonuna değinerek, kredilerde hacimden ziyade ulaştıkları ve üretimine katkı sağladıkları kişi sayısını önceliklerine aldıklarının altını çizdi. Taze sözlerini şöyle sürdürdü: “KOBİ’lerde ortalama müşteri başına kredi tutarımız 72 bin TL ile sektör ortalamasının yarısı civarında ve bu da mikro ve küçük işletmelerde yaygın müşteri tabanımızın en önemli göstergesi niteliği taşıyor. Nispeten daha az tutarlı ve tabana yaygın finansmanı artırarak finansal kapsayıcılıktaki öncü rolümüzü korumaya devam edeceğiz.”