İnternet Şubesi

Şekerbank’tan esnaf ve tarım kredilerinde yıllık yüzde 17 büyüme…

06.05.2016
Şekerbank T.A.Ş.’nin 31.03.2016 tarihli konsolide olmayan mali tabloları açıklandı. Buna göre, yılın ilk çeyreğinde 10,8 milyon TL net kar elde eden Şekerbank’ın, ilk üç ayda toplam aktifleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 23 milyar TL’ye yükseldi. 

Toplam kredi portföyünün yüzde 89’unu ticari kredilere; yani tarım, esnaf, işletme, KOBİ ve kurumsal kredilere ayıran Şekerbank’ın, 31.03.2016 itibarıyla toplam kredi hacmi 15 milyar TL’yi aştı. 

Şekerbank, stratejisinin odağını oluşturan esnaf ve tarım kredilerinde sektörün üzerinde performans göstererek son bir yılda yüzde 17 büyüdü ve 31.03.2016 itibarıyla tarım ve esnaf kredileri hacmini 3 milyar TL’ye çıkarttı.

Şekerbank’ın  ilk çeyrek sonu itibarıyla özkaynakları yıllık yüzde 6 büyüme ile 2,6 milyar TL’ye yükseldi. Banka’nın toplam mevduat hacmi ise 13,8 milyar TL’ye ulaştı.


Şekerbank’ın 31.03.2016 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:
Toplam Aktifler: 23 milyar TL                    
Toplam Krediler: 15,9 milyar TL   
Toplam Mevduat: 13,8 milyar TL                  
Özkaynaklar: 2,6 milyar TL                           
Net Kar: 10,8 milyon TL