İnternet Şubesi

Şekerbank 2015 yılında tarım kredilerinde yüzde 32 büyüdü

12.02.2016

31.12.2015 tarihli konsolide olmayan mali tablolarını açıklayan Şekerbank T.A.Ş.’nin yıl sonu net karı 102,7 milyon TL oldu. Bankanın aktif büyüklüğü son bir yılda yüzde 15 artış göstererek 2015 yıl sonu itibarıyla 24,4 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam kredi hacmini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 14 artışla 16,7 milyar TL’ye ulaştıran Şekerbank, aynı dönemde tarım kredilerinde yüzde 32 büyüdü. Üretimin finansmanında gösterdiği bu performansla Şekerbank, 31.12.2015 itibarıyla tarım kredileri hacmini 2.1 milyar TL’ye yükselterek özel bankalar arasındaki tarım kredileri pazar payını yaklaşık yüzde 11’e ulaştırdı.

Şekerbank T.A.Ş.’nin mevduat hacmi ise 2015 yılında yüzde 10 büyüme göstererek yıl sonu itibarıyla 14,9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde yüzde 6 artan Bankanın toplam özkaynak büyüklüğü 31.12.2015 itibarıyla 2,5 milyar TL’yi aştı.

Şekerbank’ın 31.12.2015 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam Aktifler: 24,4 milyar TL                    
Toplam Krediler: 16,7 milyar TL 
Toplam Mevduat: 14,9 milyar TL                  
Özkaynaklar: 2,5 milyar TL                           
Net Kar: 102,7 milyon TL