İnternet Şubesi

Tarlalar Şekerbank desteğiyle birleşiyor

16.07.2015

 

“Aile Çiftçiliği Bankacılığı” kapsamında tarım bankacılığında bir ilke daha imza atan Şekerbank, atıl kalan arazileri tekrar üretime kazandırmak, hisseli tarım arazilerini tek kişide toplamak ve parçalanmış tarlaları birleştirmek amacıyla kampanya başlattı.

 
Kampanya ile çiftçilerin, miras yoluyla edindikleri hisseli tarım arazilerini aylık yüzde 1,25’ten başlayan faiz oranı, yılda bir ödeme imkanı ve 60 aya varan vadelerle satın almaları veya tüm hissedarların anlaşarak üçüncü bir kişiye satmaları mümkün hale geldi. Arazisine sınır başka bir tarım arazisini satın almak isteyen çiftçiler de kampanyadan yararlanabilecek.

 

Tarımın finansmanı amacıyla 62 yıl önce kurulan ve bugün de kırsal kalkınma için çalışan Şekerbank, başlattığı “Miras Yoluyla Edinilen Hisseli Tarımsal Arazileri ve Sınır Tarımsal Arazileri Birleştirme Kampanyası” ile atıl kalan arazileri tekrar üretime kazandırıyor ve parçalanmış tarlaları birleştiriyor. 

Türkiye’de yıllık yaklaşık 17 milyar liralık ekonomik kayba neden olan tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi sorununu çözmek amacıyla 15 Mayıs 2014’te 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmişti. Anılan yasa çerçevesinde mirasçılara, bölünen arazilerin anlaşmaya varılarak birleştirilmesi imkanı tanınmış ve söz konusu uygulamadan yararlanmaları için bir yıl süre verilmişti. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen 3 aylık ek sürenin de bitmesine kısa bir zaman kala Şekerbank, “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” kapsamında yine bir ilki gerçekleştirerek “Miras Yoluyla Edinilen Hisseli Tarımsal Arazileri ve Sınır Tarımsal Arazileri Birleştirme Kampanyası” başlattı. 

Atıl kalan parçalı tarım arazilerinin birleştirilmesi, Şekerbank’ın “Aile Çiftçiliği Bankacılığı”nın temel çıkış noktası olan çiftçilerin köyden kente göçünü engellemek için sunulan en önemli çözümlerden birini oluşturuyor. 

Kampanya; çiftçilerin miras yoluyla hissedarı oldukları tarım arazilerini özel faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla satın almalarına veya tüm hissedarların anlaşarak üçüncü bir kişiye satmalarına imkan sağladığı gibi, ayrıca kendi arazisine sınır bir başka tarım arazisini de almalarını mümkün kılıyor. 

Masrafsız, aylık yüzde 1,25’ten başlayan faiz oranı, yılda bir ödeme imkanı ve 60 aya varan vadelerle sunulan “Miras Yoluyla Edinilen Hisseli Tarımsal Arazileri ve Sınır Tarımsal Arazileri Birleştirme Kampanyası”, 15 Eylül 2015’e kadar devam edecek.

Gökhan Ertürk, “Çiftçinin toprağını bırakmasının temel nedeni, parçalanmış arazi yapısı”

Şekerbank Perakende Bankacılık Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, ülkemizde tarımsal nüfusun giderek azalmasının ve çiftçinin toprağını bırakmasının temel nedenini, parçalanmış arazi yapısının neden olduğu gelir düşüklüğünün oluşturduğuna dikkati çekti. Ertürk, tarımda öne çıkmış ülkelere bakıldığında, ortalama arazi büyüklüklerinin ABD’de 1.800, İngiltere’de 540, Fransa’da 520, Almanya’da 460 ve İspanya’da 240 dekar olduğunu, Türkiye’de ise 60 dekar olan tarımsal arazilerin ortalama 7 ayrı parselden oluştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ülkemizdeki toplam 23,8 milyon hektar tarım arazisi 30 milyon parselden oluşuyor ve bu 30 milyon parselin, miras hukukundan kaynaklı bölünmeler sebebiyle 40 milyon sahibi bulunuyor. Parçalanmış arazilerin her biri için ayrı tarımsal ekipman ve sabit giderler oluştuğundan çiftçimizin ürün maliyeti artıyor; dolayısıyla geliri düşüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın, bütün bunları göz önüne alarak, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesini sağladığı 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, ülkemiz tarımında yeni bir dönemi başlatan çok önemli bir adımdır. Söz konusu yasayla miras hukukundan kaynaklı arazi bölünmelerinin tamamen önüne geçilmiştir.”

“İlk 6 ayda 15.000’e yakın çiftçi ailesine finansman sağlayarak üretimi destekledik”

Ertürk, bundan hareketle Şekerbank’ın, kuruluş amacını da yerine getirerek kırsal kalkınmaya destek olmak için geçtiğimiz yıl başlattığı ve dünyada bir ilk olan “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” kapsamında tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, sulama olanaklarının kısıtlı olması, modern tarım tekniklerinin uygulanmaması gibi nedenlerle geliri azalan ve köyünü terk eden çiftçiye 10 yıla varan vadelerle sektörde ilk olan imkanlar tanıdığını söyledi. Ertürk, sadece bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin dört bir yanında 15.000’e yakın çiftçi ailesine ilk kez finansman sağlayarak üretimi desteklediklerini kaydetti. 

Şekerbank’ın Türkiye genelinde 360 bine yakın çiftçiye ulaşarak kuruluşundaki tarımın finansmanı misyonunu yerine getirmeye devam ettiğini belirten Ertürk, “Tarım bankacılığı, Şekerbank’ın DNA’sında var. Kuruluş amacı tarımı desteklemek olan ve bugün faaliyet gösteren tek özel banka olarak, çiftçileri sadece müşterimiz olarak değil, çalışanlarımızın anne babası, hasadını bize emanet eden yol arkadaşımız olarak görüyoruz.” dedi.