İnternet Şubesi

EKOkredi ile 144 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlandı

04.11.2014

 

EKOkredi ile 79 bine yakın konut yalıtılmasını ve böylece 144 milyon metreküp doğalgaz ile 15.8 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edilmesini sağlayan Şekerbank, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) gibi uluslararası finans kuruluşlarının görüşlerinin de yer aldığı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Misyonunu Anadolu bankacılığı olarak özetleyen Şekerbank’ın insan ve yerel kalkınma odaklı bankacılık anlayışının rakamlarla anlatıldığı rapor, Küresel Raporlama Girişimi’nden (Global Reporting Initiative; GRI), bu alanda en kapsamlı raporlara verilen GRI A seviyesinde onay aldı.

Şekerbank, kuruluş yapısından gelen Anadolu bankacılığı misyonu doğrultusunda üretimi ve tasarrufu desteklemeyi temel alan faaliyetlerini özetlediği Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative; GRI), A seviyesindeki ‘Gelecek Üreten Banka’ isimli 2013 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Türkiye’nin kurumsal yönetim notu alan ilk bankası olan Şekerbank’ın sürdürülebilirlik raporunda, iş birliği yaptığı uluslararası finans kuruluşlarının yöneticilerinin bankanın stratejisine ilişkin görüşlerine de yer verildi.

59 bin kişiyi enerji verimliliği ile tanıştırdı...

Enerjinin yüzde 72’sinin ithal edildiği ülkemizde, ekonomiye ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlayan Şekerbank, EKOkredi ile bugüne kadar 558 milyon TL’yi aşkın kaynak sağlayarak 59 bin kişiyi enerji verimliliği ile tanıştırdı. EKOkredi ile yapılan enerji verimliliği yatırımlarıyla bugüne kadar 15.8 milyar kilowatt-saat enerji tasarrufu elde edilirken, toplamda 3,5 milyon ton CO2 salımı engellendi. Ayrıca 79 bine yakın konutun yalıtıldığı EKOkredi kapsamında 144 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu gerçekleşti.

Dr. Hasan Basri Göktan: “Amacımız tasarruf bilincinin yaygınlaşması”

Şekerbank Sürdürülebilirlik Raporu’na ilişkin konuşan Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Basri Göktan, bilançolarındaki yabancı kaynağın yüzde 15'ini enerji verimliliği yatırımlarına finansman sağlamak üzere edindiklerini belirterek şunları söyledi: 

“Sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı alanındaki faaliyetlerimiz uluslararası finans kuruluşları tarafından ilgiyle izleniyor. EKOkredi için Güneydoğu Avrupa Enerji Verimliliği Fonu (GGF), Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) gibi enerji verimliliği odaklı birçok uluslararası fon ve finans kuruluşundan toplamda 245 milyon TL’yi aşkın kaynak sağladık. Bu kaynakla tarlada modern sulama sistemine geçişten fırın yalıtımına, atölyelerin atık su arıtma sistemine geçişinden küçük otellerin güneş enerjisi sistemine geçiş harcamalarına kadar binlerce enerji verimliliği yatırımını uygun koşullarda desteklemeye devam ediyoruz. Amacımız tasarruf bilincinin yaygınlaşmasını sağlayarak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak.”

GRI A onay belgesi

Şekerbank Sürdürülebilirlik Raporu 2013, küresel düzeyde kabul görmüş Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative; GRI) G3.1 Sürdürülebilirlik Raporlaması Rehberi’ni ve GRI (FSSS) Finansal Hizmetler Sektör Eki’ni temel alarak GRI A seviyesine uygun olarak hazırlandı. Raporda, GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik bağlamı ve bütünlük prensiplerine ek olarak, paydaş önceliklendirmesi yapılırken AA1000 Accountability Paydaş Katılım Standardı İlkeleri gözetildi. Stratejik sürdürülebilirlik konularının belirlenmesinde ise GRI’ın 2013 yılında hazırladığı Sektörler İçin Sürdürülebilirlik Konuları Raporu’nun ve IFC’nin (Uluslararası Finans Kurumu) Sürdürülebilirlik Performans Standartları’nın dikkate alındığı rapor, Birleşmiş Millletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel prensibini de kapsayacak içerikte hazırlandı.