İnternet Şubesi

Şekerbank’tan minimum yüzde 11,30 faiz garantili bono

05.08.2015

 

Şekerbank, 5-6-7 Ağustos 2015 tarihlerinde, yüzde 1.20 ek getirili, 175 gün vadeli iskontolu bono ihraç edecek. 178 milyon TL tutarındaki ihraçta, yatırımcılara minimum yüzde 11.30 yıllık basit faiz garanti edilecek.

 
Şekerbank, 178 milyon TL tutarında, 175 gün vadeli iskontolu bono ihraç edecek. İhraçta, yatırımcılara minimum yüzde 11.30 yıllık basit faiz oranı garanti edilecek.

Bono ihracı için bireysel ve kurumsal yatırımcılardan 5-6-7 Ağustos 2015 tarihlerinde talep toplanacak. 

175 gün vadeli bononun ek getirisi yüzde 1.20 olacak

Şekerbank’ın 175 gün vadeli iskontolu bonosu, yatırımcısına referans alınacak Hazine tahvil faizi üzerinden yüzde 1.20 oranında ek getiri sağlayacak. Bono ihracında, faiz oranının minimum yüzde 11.30’un altında olması halinde bile yatırımcılar bundan etkilenmeyecek ve yüzde 11.30 yıllık basit faiz oranı garanti edilecek. 

Şekerbank bonosuna yatırım yapanlar, anapara ve faizini tek seferde, vade bitimi olan 2 Şubat 2016’da alacaklar. İskontolu bononun faizinin hesaplanmasında 27 Ocak 2016 itfa tarihli TRT270116T18 ve 24 Şubat 2016 itfa tarihli TRT240216T10 tanımlı Hazine tarafından ihraç edilmiş kıymetler esas alınacak.

Şekerbank bonosunun halka arzında satış, Şeker Yatırım ve Şeker Yatırım acentesi konumundaki tüm Şekerbank şubeleri tarafından talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecek. Halka arzdan Şekerbank bonosu almak isteyen yatırımcıların başvuru yerlerine müracaat ederek talep formunu doldurmaları yeterli olacak. Detaylı bilgileri içeren izahnameye ise www.sekerbank.com.tr,www.sekeryatirim.com.tr ile www.www.kap.gov.tr’den ulaşılabilecek.