İnternet Şubesi

Şekerbank’tan üretene 75 milyon dolarlık kaynak

18.07.2015

 

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Şekerbank’a, esnaf, küçük işletme ve çiftçilerin finansmanında kullandırılmak üzere 5 yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. IFC, aynı zamanda hissedarı da olduğu Banka’ya söz konusu kaynağı, Şekerbank’ın “Anadolu Bankacılığı” misyonuna ve yerel bankacılık deneyimine istinaden sağladı.

 

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu), aynı zamanda hissedarı da olduğu Şekerbank’a, 5 yıl vadeli 75 milyon dolar tutarında kaynak sağladı. Söz konusu kredi, KOBİ’ler, mikro ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile çiftçilerin desteklenmesi amacıyla kullandırılacak. 

“Anadolu Bankacılığı” misyonu doğrultusunda, uluslararası finans kuruluşlarından edindiği uzun vadeli kaynakları tabana yaygın müşteri kitlesine ulaştıran Şekerbank, edindiği yeni krediyi de finansmana erişimi yaygınlaştırmak amacıyla bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan yörelerde kullandıracak.

Zeki Önder: “IFC, Şekerbank’a olan güven ve desteğini bir kez daha teyit etmiştir”

Şekerbank Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Zeki Önder, toplam kredi portföylerinin yüzde 89’unu ticari krediler; yani tarım, esnaf, işletme, KOBİ ve kurumsal kredilerin oluşturduğunu ve bu alanda sektörde lider konumda bulunduklarını ifade etti. Ülkemiz ekonomisi için üretimi desteklemenin önemine vurgu yapan Önder, şunları kaydetti: 

“IFC’den sağlanan 75 milyon dolarlık kaynak, Banka’nın öncelik verdiği küçük işletmeler ve tarım segmentlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kullandırılacak. IFC’nin misyonu ile Bankamız önceliklerinin örtüşmesi, iki kurum arasındaki ilişkinin yıllar geçtikçe gelişmesini sağlamıştır. IFC, bu krediyle Bankamıza olan güven ve desteğini bir kez daha teyit etmiştir. Şekerbank, misyonu doğrultusunda, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini derinleştirerek geliştirmeye, öncü ve yenilikçi yaklaşımı ile sürdürülebilir bankacılığın Türkiye’de her zaman iddialı bir temsilcisi olmaya devam edecektir.”

Ed Strawderman: “KOBİ’ler için finansmana erişimi Şekerbank’la olan işbirliğimizle sağlıyoruz”

IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Finansal Kurumlar Grubu Başkanı Ed Strawderman da, Türkiye’de KOBİ’ler için finansmana erişimi Şekerbank’la olan işbirliği ile sağladıklarını ifade ederek, şöyle dedi: 

“IFC’nin Türkiye’deki stratejisinin temel taşlarından birisini, ekonomi ve istihdamın neredeyse yüzde 90’ını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek oluşturuyor. Türkiye’de üretimi artırmak için daha çok girişimciye ve çiftçiye destek olmayı ve finansmana erişimlerini artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Şekerbank ile yıllardır süregelen işbirliğimiz sağlamlaşarak devam ediyor."

IFC, dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı Şekerbank VTMK’sına da yatırım yapmıştı

Şekerbank, daha önce IFC’den sağladığı 50 milyon dolarlık sermaye benzeri kredinin yarısını KOBİ’lere, yarısını da kadın girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kullandırmıştı. Ayrıca, 2011 yılında dünyanın KOBİ kredileri teminatlı ilk varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK) ihracını gerçekleştiren Banka, 44 milyon 750 bin lirası IFC’den olmak üzere gerçekleştirdiği VTMK ihracı ile uluslararası finans kuruluşları ile Türkiye’nin KOBİ’leri arasında finansman köprüsü kurmuştu.