İnternet Şubesi
SB-Yeni_İşletmelere_Destek 2-06

YENİ İŞLETMELERE DESTEK PAKETİ

 

Yeni kurulacak ve 1 yaşından küçük işletmelere özel  ticarete ilk adımlarını atsınlar diye iş sağlığı ve güvenliğinden, mali müşavirlik ve muhasebe hizmetlerine kadar yasal süreçlerinize yardımcı işbirlikleri ile uygun faiz oranı 3 ay ertelemeli krediden, POS ve Ticari Kart ayrıcalıklarını tek pakette sunuyoruz.

KİMLER YARARLANABİLİR?

 

Bireysel nitelikli girişimciler ve faaliyet süresi 1 yıldan kısa olan işletmeler

AVANTAJLAR

• 3 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilir. 
• Girişimciler için 36, işletmeler için 60 ay vade imkanı
• Girişimciler için 50.000TL, işletmeler için 750.000TL kredi imkanı
• 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı veren herkese, tüm banka ATM’lerinden ayda 3 kez toplamda 3.000 TL’ye kadar nakit çekim ücretsiz olacaktır.
• Kampanya kapsamında kredi kullanımı yapılan müşterilere, müşteri özelinde avantajlı POS oranları sunulacaktır. Müşterinin faaliyetine uygun olarak belirleyeceği 3 ay için üye iş yeri ücreti muafiyeti sağlanacaktır. 
• İlk kez Üreten Kart ve Bonus Business Kart ürününe sahip olacak müşteriler için ilk yıl kart ücret muafiyeti sağlanacaktır. 

Sigorta Avantajı

Joker Sigorta
Joker Sigorta ürününe ait bilgiler kısaca aşağıdaki gibidir. Teminat Limiti: 15.000 TL ve 25.000 TL olmak üzere 2 alternatif bulunmaktadır.

1-Kazaen Vefat Teminatı: Teminata konu personelin yerine ikame personel bulunamaması durumunda ve/veya özel bilgi ve beceri gerektiren işlerde bilgi kaybına bağlı olarak meydana gelebilecek zararlar ferdi kaza sigortası genel şartlarınca ve özel şartlar uyarınca teminata dahildir.

2- Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda işverene poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir.

3-Kaza ve Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı: Teminata konu personelin hastalık ve geçici sakatlık gibi nedenlerle belli bir süre çalışmaması hallerine teminat sağlanmaktadır.

Sigorta Süresi: 1 yıl

Prim Tutarı: 15.000 TL teminat için 199 TL, 25.000 TL teminat için 249 TL

İŞBİRLİKLERİ

 

Mükellef İşbirliği

 

sd

Mükellef Kimdir?
Şirket kurulum ve yönetiminde uçtan uca çevrimiçi hizmet sunan bir girişim. Yani evinizden/ofisinizden çıkmadan şirket kurulumunu başlatıp ön muhasebe programı, e-fatura, e-defter hizmeti ve sanal ofis gibi tüm hizmetleri sunar.

Mükellef’in sunduğu hizmetler,

• Kuruluş İşlemleri
• e-imza veya mali mühür
• Ön muhasebe programı
• e-fatura, e-arşiv fatura
• Aylık belli bir adet fatura gönderim/alım yaptığınız fatura işlemi
• Mükellef kullanan mali müşavirler tarafından finansal hizmet

İşbirliği Kapsamında Avantajlar

İşletmesini Mükellef aracılığıyla kurmak isteyen ve diğer hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşterilerimiz mevcut tarife fiyatı üzerinden Şekerbank’a özel %10 indirim alacaklardır.  

Başvuru formu için tıklayınız.   

Deneyimli OSGB İşbirliği 

 

Deneyimli OSGB Kimdir?

666666İş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler  yapmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur.

İş Sağlığı güvenliği neden gereklidir?
1 Temmuz 2020′de  50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler için iş sağlığı güvenliğine dair bazı yükümlülükler getirilmiştir.

İşbirliği Kapsamında Avantajlar

Deneyimli OSGB hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşterilerimiz mevcut tarife fiyatı üzerinden Şekerbank’a özel %15 indirim alacaklardır

Başvuru formu için tıklayınız.

Şeker Leasing İşbirliği
 


Bankamızca müşteriye tahsis edilecek Şeker Business Kart veya Üreten Kart ile Şeker Leasing’e tanımlı bankamız POS’u üzerinden taksitlendirme yaparak müşterilerin finansal kiralama taleplerini, azami 100.000 TL net finansman ve POS üzerinden gerçekleştirilebilecek azami taksit sayısıyla sınırlı kalmak kaydı ile finanse edilebilecektir.

Ürünün kullandırımı ve kullandırım koşulları hakkında nihai karar leasing şirketinde olacak ve değerlendirme işlem bazında yapılacaktır.

Kampanya Geçerlilik Tarihi: 12.03.2021 – 30.06.2021