Sıkça Sorular Sorular

 

Şekerbank ne zaman kuruldu?

Şekerbank, şeker pancarı üreticisi ve sektörünün finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1953 yılında "Pancar Kooperatifleri Bankası" adıyla kuruldu.

Şekerbank'ın vizyonu, misyonu nedir?

Vizyonumuz; Türkiye'de, aktif büyüklükte ilk on özel banka arasında, "küçük işletmelerin finansmanında lider banka" olarak yer almak.

Misyonumuz; Anadolu bankacılığı anlayışıyla köyden kente; yerel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alan, bankası olmayanları da bankacılık hizmetleriyle tanıştıran, mutlu müşteri, çalışan ve ortaklarıyla değer yaratarak birlikte büyüyen, gücünü köklü geçmişinden alan, çağdaş bir bankayız.

Şekerbank'ın kaç şubesi var?

Şekerbank'ın 312 şubesi bulunmaktadır. (19.11.2013 itibari ile)

Şekerbank'ın personel sayısı nedir?

Şekerbank'ın toplam personel sayısı 3.650’ye yakındır.

Şekerbank'ın ödenmis sermayesi ne kadar?

Şekerbank'ın ödenmiş sermayesi 1.000.000.000 TL'dir.

Şekerbank'ın ortaklık yapısı nedir?

Ortaklık yapısı hakkında bilgi için lütfen tıklayınız

Şekerbank hissesi hangi piyasada işlem görmektedir?

Şekerbank'ın 32,06%'si halka açık olan hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

Şekerbank'ın her bir hisse senedi eşit oy hakkını temsil ediyor mu?

Şekerbank'ın her bir hisse senedi eşit oy hakkını temsil etmektedir.

Şekerbank'ın konsolidasyona tabi ana iştirakleri nelerdir?

Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Finans, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.'dir.

Yıllık faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim?

Yıllık faaliyet raporlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Şekerbank Yönetim Kurulu üyeleri kimlerdir?

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi için lütfen tıklayınız

Şekerbank'ın ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim?

Şekerbank ana sözleşmesini indirmek için lütfen tıklayınız

Şekerbank Genel Kurul Toplantısı ne zaman yapılmaktadır?

Genel Kurul toplantıları TTK'nin 409'ncu maddesi çerçevesinde; her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Banka ile ilgili bilgileri kamuya nasıl duyuruyorsunuz?

Şekerbank bilgilendirme politikası çerçevesinde; bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, internet sayfası, yatırımcı toplantıları, sunumlar, Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete, günlük gazete ilan ve duyuruları, basın bültenleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Bankanın ileriye yönelik beklentileri nelerdir?

Kredi portföyünün yarısını esnaf, çiftçi ve KOBİ müşterilerine tahsis eden bir banka olarak Şekerbank, bir yandan uzun vadeli alternatif fon kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına, diğer yandan tabana yaygın bir plasman politikası ile üretimi desteklemeye devam etmeyi planlamaktadır.

Şekerbank, sahip olduğu güçlü sermaye yeterliliği rasyosu ve kaldıraç oranıyla aktifteki büyümesini tamamen kredilerdeki artışla sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, %15-%18 oranında aktif ve %16-18 oranında kredi artışına ulaşmanın yanısıra kredilerin aktif içindeki payını %75’lere çıkarmak Banka’nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Şekerbank’ın büyüme stratejisinin odağında Anadolu Bankacılığı ve bu bağlamda işletme ve tarım bankacılığı yer almaktadır. Banka, sunduğu yerele özel hizmet anlayışı, ürün ve projelerle bu alanlarda sektörün üzerinde büyümeye devam ederken bireysel segmentte de başta sağlık ve eğitim alanına özel geliştireceği paketlerle müşterilerin her türlü bireysel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Şekerbank, 2012 yılında fonlama oranlarında yaşanan volatilitenin 2013 yılında görülmeyeceği ve taksitli kredilerde daha fazla büyüme olacağı öngörüsü ile küçük işletmelerin ve bireysel segmentin finansmanına ağırlık vermeyi planlamaktadır.

Banka diğer yandan; mevduatta yaklaşık %10 oranında artış, %14 civarında özkaynak karlılığı hedeflerken, yeni dış borçlanma ve ihraç edilecek menkul kıymetlerle pasif tarafın hem çeşitliliğini hem vadesini artırma, aynı zamanda vade uyumsuzluğu yaratmadan hedeflediği portföy büyümesini gerçekleştirme kararlılığındadır.

2013 yılında ekonomik büyümenin ve fonlama oranlarının düşüşünün getireceği etkiyle hem sektörde hem de Şekerbank’ta 2012’de yüksek seyreden takibe intikal oranlarının düşeceği tahmin edilmektedir. Bununla beraber Banka, ihtiyatlı karşılık politikasını bu yıl da devam ettirmeyi planlamaktadır.

Şekerbank 2013 yılında, bankacılık hizmetlerinden yeterince faydalanamayan bölgeler başta olmak üzere şube ağını genişleterek tabana yaygın müşteri kitlesini daha da büyütmeyi amaçlamaktadır.