Sıkça Sorular Sorular

 

Şekerbank ne zaman kuruldu?

Şekerbank, şeker pancarı üreticisi ve sektörünün finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1953 yılında "Pancar Kooperatifleri Bankası" adıyla kuruldu.

Şekerbank'ın vizyonu, misyonu nedir?

Vizyonumuz; Türkiye'de, aktif büyüklükte ilk on özel banka arasında, "küçük işletmelerin finansmanında lider banka" olarak yer almak.

Misyonumuz; Anadolu bankacılığı anlayışıyla köyden kente; yerel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alan, bankası olmayanları da bankacılık hizmetleriyle tanıştıran, mutlu müşteri, çalışan ve ortaklarıyla değer yaratarak birlikte büyüyen, gücünü köklü geçmişinden alan, çağdaş bir bankayız.

Şekerbank'ın kaç şubesi var?

Şekerbank'ın 312 şubesi bulunmaktadır. (31.12.2014 itibari ile)

Şekerbank'ın personel sayısı nedir?

Şekerbank'ın toplam personel sayısı 4.460’tır. (31.12.2014 itibari ile)

Şekerbank'ın ödenmis sermayesi ne kadar?

Şekerbank'ın ödenmiş sermayesi 1.087.186.884,00 TL'dir. (31.12.2014 itibari ile)

Şekerbank'ın ortaklık yapısı nedir?

Ortaklık yapısı hakkında bilgi için lütfen tıklayınız

Şekerbank hissesi hangi piyasada işlem görmektedir?

Şekerbank'ın %33,76'sı halka açık olan hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

Şekerbank'ın her bir hisse senedi eşit oy hakkını temsil ediyor mu?

Şekerbank'ın her bir hisse senedi eşit oy hakkını temsil etmektedir.

Şekerbank'ın konsolidasyona tabi ana iştirakleri nelerdir?

Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Finans, Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Zahlungsdienste GmbH der Şekerbank T.A.Ş.'dir.

Yıllık faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim?

Yıllık faaliyet raporlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız

Şekerbank Yönetim Kurulu üyeleri kimlerdir?

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi için lütfen tıklayınız

Şekerbank'ın ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim?

Şekerbank ana sözleşmesini indirmek için lütfen tıklayınız

Şekerbank Genel Kurul Toplantısı ne zaman yapılmaktadır?

Genel Kurul toplantıları TTK'nin 409'ncu maddesi çerçevesinde; her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.

Banka ile ilgili bilgileri kamuya nasıl duyuruyorsunuz?

Şekerbank bilgilendirme politikası çerçevesinde; bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve raporlar, internet sayfası, yatırımcı toplantıları, sunumlar, Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete, günlük gazete ilan ve duyuruları, basın bültenleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Bankanın ileriye yönelik beklentileri nelerdir?
Şekerbank, önümüzdeki dönemde de “Anadolu Bankacılığı” misyonuyla küçük işletmeler, esnaf, tarım, enerji verimliliğinin finansmanı, tabana yaygın tasarruf gibi odak alanlarda uzmanlığını artırarak faaliyetlerine devam etme gayretinde olacaktır. Banka, kuruluşundan gelen üretimi destekleme amacıyla 2015 yılında da, 61 yıllık yerel bankacılık deneyimi doğrultusunda esnafa, bankacılıkla tanışmamış girişimcilere, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, çiftçiye ve Anadolu’daki ihracatçı KOBİ’lere yönelik özel çalışmalara öncelik vermeyi hedeflemektedir. Enerji verimliliği yatırımlarının uygun koşullarda finansmanında sektördeki öncü rolünü koruyan Şekerbank, kırsal kalkınmaya destek olarak büyümeyi ve böylece ülke ekonomisine de katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Şekerbank, bir yandan odaklandığı alanlara özel edindiği uzun vadeli alternatif fon kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarına, diğer yandan tabana yaygın bir plasman politikası ile üretimi desteklemeye devam etmeyi planlamaktadır. Bu doğrultuda sektördeki aktif büyümesi ile %15-20 arasındaki kredi artışı beklentilerine paralel bir büyüme öngörülmektedir. Şekerbank’ın büyüme stratejisinin odağında “Anadolu Bankacılığı” yer almakta ve bu bağlamda kredi portföyünde İşletme ve Tarım Bankacılığı olarak ifade edilen tarım, esnaf ve KOBİ bankacılığı öne çıkmaktadır. Banka, sunduğu yerele özel hizmet anlayışı ve buna paralel geliştirilen ürün ve projelerle bu alanlarda büyümeye devam ederken, bireysel müşterilerin de her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Sektördeki diğer bankalar gibi, Şekerbank’ın da ağırlıklı fonlama kalemini mevduat oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde, önemli ölçüde kaynak çeşitliliğinin sağlandığı hali hazırdaki fonlama kompozisyonunun sürdürülmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda Bankamız fonlama kaynakları içerisinde önemli kalemlerden olan Türkiye’nin ve dünyanın ilk KOBİ kredileri teminatlı menkul kıymet (Varlık Teminatlı Menkul Kıymet) ihracına ve bu bağlamdaki diğer faaliyetlere devam edilmesi hedeflenmekte, piyasa koşulları çerçevesinde mevcut sendikasyon kredilerinin yenilenmesi planlanmaktadır. Şekerbank, 2015 yılında ve sonrasında, uluslararası finans kuruluşları için yerele ulaşmada Türkiye’nin anahtar bankası olma yolunda çalışmaya ve üretimi desteklemeye devam edecektir.