Zirai Krediler

Zirai Kredi Şekerbank'tan alınır...

Bankamız ürünleri ile Zirai Kredi ihtiyaç duyduğunuz tarımsal yatırım ve üretim giderlerinizin karşılanması artık çok daha kolay.
Zirai Kredi hakkında detaylı bilgi almak için sizi en yakın Şekerbank Şubesi'ne bekliyoruz.

Zirai Kredi nedir?

Çiftçilerin üretim ve yatırım giderlerinin daha genel ifadeyle de tarımsal faaliyetlerinin finansmanının karşılanmasına yönelik Bankamız kredi politikasına uygun olarak verilen kısa ve orta-uzun vadeli kredilerdir.

Zirai Krediyi kimler kullanabilir?

Gerçek Kişilerde Aranacak Şartlar:
 • Arıcılık Kredilerinde Türkiye Arıcılar Birliği’nden (TAB) alınmış belgesi bulunanlar,
 • Su Ürünleri Kredilerinde Su Ürünleri Avcılık ve Yetiştiriciliği Belgesi (SUB) bulunanlar,
 • Diğer tüm tarımsal kredi ürünlerimizden ise, Ziraat Odalarından alınmış Çiftçilik Belgesi ve/veya Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi (ÇKS) bulunanlar,
 • Bankamıza vadesi geçen kredi borcu bulunmayanlar,
 • Memzuç ve KKB sorgulamalarında diğer banka ve finans kuruluşlarına takip hesaplarında kayıtlı borcu bulunmayanlar.


 • Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar:

 • Bankamıza vadesi geçen borçlarının bulunmaması,
 • Tarımsal faaliyette bulunması ve/veya bulunmak istemesi,
 • TCMB ve KKB sorgularında diğer Banka ve/veya finans kuruluşlarına takip hesaplarında kayıtlı borçlarının bulunmaması,
 • Son 3 yıl içerisinde kaldırısı yapılmamış çek yasağı ve/veya senet protestolarının bulunmaması, çek yasağı ve/veya senet protestolarının süreklilik arz etmemesi,
 • Kooperatif ve Şirketlerin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşmelerinde veya Genel Kurul Kararlarında, diğer tüzel kişiliklerin ise yetkili organlarınca alınmış kararlarında;
 • - Tarımsal faaliyete ilişkin hüküm bulunması;

  Zirai Kredilerin özellikleri nedir?

  • Zirai krediler, çiftçinin üretim için ihtiyaç duyduğu tohum, gübre, fide, zirai ilaç, sulama, zirai alet, yem gibi her türlü tarımsal girdinin finansmanı amacıyla kullandırılır.
  • Kredinin vadesi çiftçilerin gelirlerini elde edeceği dönem içinde olacak şekilde belirlenecektir. Burada amaç, kredinin ürün satışından elde edilecek gelirlerle kapatılmasıdır.
  • Belirlenen vade sonunda ana para ve faiz tahsil edilebilecektir. İstenildiği zaman vadeden önce ana paraya veya faize tahsilat yapılabilmektedir.