İletişim

Kredi Kartı Harcama İtiraz Formu.

TBB Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti

Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde yer alan Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti, bireysel müşterilerin bankalardan aldıkları ürün ve hizmetlere ilişkin olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemeyi hedeflemektedir.Bu işleyişte, bankamıza yazılı başvuruda bulunmanızı takiben,bankamız tarafından size yanıt verilmemesi veya şikayetinizin giderilmemesi halinde bankamız yanıt tarihini izleyen altmış gün içinde Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.

Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti ve Hakem Heyetine başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ.
TBB Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Bilgi Broşürü.
TBB Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Şikayet Formu.