Maddi ve Sosyal Olanaklar

Ücret Politikası

Bankamız çalışanlarına 12 maaş ödemesi ve performansa bağlı prim uygulaması bulunmaktadır.

Emekli Sandığı

Sosyal güvence açısından; tüm çalışanlarımız, Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na tabidir.

Yemek Kartı Uygulaması

Tüm çalışanlarımıza günün şartlarına göre çalıştıkları bölgeler göz önüne alınarak belirlenen miktarlarda yemek yardımı yapılır.

Servis

Genel Müdürlük çalışanlarımız için servis uygulaması bulunmaktadır.

Yabancı Dil Tazminatı

Bankamız çalışanlarından İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça dillerini bildiğini TOEFL, TOEIC, KPDS, TFI, WIDAF sınav sonuçlarıyla belgeleyenlere belirlenen puan aralıklarına göre yabancı dil tazminatı ödenir.

Kaza Grup Sigortası

Bankamız çalışanlarına her çeşit kazaya karşı günün şartlarına uygun olarak sigorta yaptırılmaktadır.

Sağlık Olanağı

Sağlık hizmeti, sadece çalışanlarımıza değil, bakmakla yükümlü oldukları ailelerine de "Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı" tarafından verilir. Sağlık hizmetleri anlaşmalı doktor, laboratuar, devlet hastaneleri ile Şekerbank Sağlık Ünitesi'nde verilmektedir. İstanbul’daki çalışanlarımız anlaşmalı Özel Sağlık kuruluşunun sağlık hizmetlerinden de yararlanmaktadır.

İzin Olanağı

1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 13 iş günü, 6 yıldan 14 yıla kadar hizmet süresine sahip 17 iş günü, 15 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip olanlar 22 iş günü izin kullanır.

Sosyal Yardımlar

Bankamız çalışanları görev aldıkları pozisyona bağlı olarak göç tazminatı, seyahat harcırahları, evlenme yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı, doğal afet yardımı, ölüm yardımı gibi sosyal haklardan yararlanır.