İnternet Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye
Mühendislik ve iktisat öğrenimi gördü, iktisat doktorası yaptı. Meslek yaşamına 1973 yılında T. Şeker Fabrikaları A.Ş.’de başladı. 1983-1993 yılları arasında Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptı. 1988-1993 yılları arasında Pankobirlik Genel Müdürlüğü, Şekerbank T.A.Ş. ve Konya Şeker Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü. Bu süreçte Türkiye şeker sektöründe bir ilk olarak Konya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi. 1993-2002 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü göreviyle birlikte T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve bir süre Yüksel İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2002-2006 yıllarında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini birlikte yürüttü ve 2006-2007 yıllarında ise Genel Müdürlük yaptı. 1 Şubat 2008 tarihinden bu yana Şekerbank T.A.Ş. ve finansal iştiraklerin Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasan Basri Göktan, aynı zamanda Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi’dir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Bağımsız Üye
Viktor Romanyuk, daha sonra Al Farabi olan Kazakistan Milli Üniversitesi Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü’nden Bankacılık Çalışmaları konusunda ihtisas yaptıktan sonra Medeni Hukuk ve Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisansını tamamlayarak mezun oldu. 2007 yılında Ekonomi alanında doktorasını aldı. 1999’dan 2010 yılına kadar uluslararası şirket ve bankalarda çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yaptı. Şubat 2010’da BTA Bank JSC’ye katıldı ve Aralık 2011’den itibaren Banka’nın İcra Müdürü olarak görev almaktadır. 2012’den beri BTA Bank JSC İcra Kurulu Üyesi ve BTA Bank CJSC (Belarus), BTA Bank CJSC (Ermenistan), SK Leasing JSC (Kazakistan) kurullarına Başkanlık etmektedir. BTA Bank JSC’deki görevi sırasında, BTA Bank JSC (Gürcistan), BTA Kazan OJSC’de (Rusya Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi ve First Credit Bureau Denetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Ayrıca, London-Almaty Insurance Company JSC Yönetim Kurulu Üyesi görevini de yürüttü. Viktor Romanyuk, Mart 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olan Servet Taze, kariyerine 1992 yılında Koçbank’ta başladı. 1995-2006 yılları arasında Finansbank’ın Türkiye, Hollanda, İsviçre, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya organizasyonlarında üst düzey görevlerde bulunan Taze, 2006-2012 yılları arasında ING Bank’ta Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ile ING Faktoring ve ING Leasing’de Vekil CEO’luk görevlerini yürüttü. 2013 yılından 2016 yılına kadar Turkish Bank Genel Müdürlüğü ve iştiraklerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Servet Taze, Şubat 2016’da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Emin Erdem, kariyerine Ziraat Bankası’nda Müfettiş olarak başladı. Bu bankadaki yurt dışı ilişkiler birimindeki idari görevi takiben, Almanya ve Hollanda’da Temsilcilik, İngiltere’deki Londra Şubesi’nde ise Ülke Sorumlusu olarak görev yaptı. Daha sonra Ziraat Bankası’na Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Emin Erdem, bu görevde bulunduğu süre boyunca aynı zamanda Almanya’da Deutsche-Türkische Bank’ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Nariman Zharkinbayev, T. Rıskulov Kazakistan Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Kazakistan’da ve yurt dışında, BTA Bank JSC, Alliance Bank JSC, GarantiBank International N.V. dâhil olmak üzere, çeşitli kurum ve bankalarda çalıştı. Mayıs 2008’de BTA Bank JSC’ye Finansal Kurumlar Birim Müdürü olarak katıldı. Kasım 2012’de Şekerbank T.A.Ş.’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) eski Güney Avrupa ve Orta Asya Direktörü’dür. CASE Teknoloji Enstitüsü’nden (ABD) mühendis ve yüksek mühendis olarak mezun oldu ve Warwick Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans programını tamamladı. Lisansüstü çalışmalarını Cambridge Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümü’nde sürdürdü. 1997’de Harvard Yüksek İşletme Okulu Yöneticileri Geliştirme programından mezun oldu. IFC’de çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Anglo Asian Mining Plc. Yönetim Kurulu Başkanı, Sırbistan Kommerciala Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi ve Borusan Makine’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2007 yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Başbakanlıkta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB’da görev yaptı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu bankada son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca, çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1997- 2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Santral Dikiş A.Ş.’de Mali İşler Direktörlüğü, Manufacturers Hannover Trust (NY) Bank’ta Genel Müdür Yardımcılığı, Türk Eximbank’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, Özelleştirme İdaresi’nde Başkan Vekilliği, Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı, bazı özel/ kamu bankalarında ve sanayi kuruluşlarında Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2006 yılından bu yana Şekerbank T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında başladığı çalışma hayatına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Başmurakıbı olarak devam etti. Nisan 2012’den Mart 2013’e kadar Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev aldı. 2013 yılında Şekerbank T.A.Ş.’ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Halit Yıldız, İstanbul Üniversitesi’nden İşletme ve Finans yüksek lisans derecesi aldı. Çeşitli özel bankalarda görev alan Halit Yıldız, 2009'dan 2014 yılına kadar Şekerbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılından 2016 yılına kadar Genel Müdür olarak görev yapan Yıldız, 2016 yılı Şubat ayında Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Genel Müdür Yardımcıları
1961 yılında doğdu. California State Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama bölümlerinden mezun oldu. Ek bölüm olarak ekonomiden de derece aldı. Çeşitli özel sektör bankalarında görev aldı. 2002 yılından bu yana Şekerbank’ta Finansal Kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Aybala Şimşek, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi MBA bölümünde tamamladı. Eğitimine işletme yönetimi alanında devam eden Şimşek, Harvard Business School General Management Programından mezun oldu. Şimşek, kariyerine 1999 yılında televizyon haberciliği ile başladı ve farklı TV kanallarında program editörlüğü ve sunuculuğu yaptı. Mart 2007’de Şekerbank T.A.Ş. Kurumsal İletişim Birim Müdürü olan Şimşek, 2013 yılında Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Grup Başkanı oldu. Aybala Şimşek, 2015 yılından itibaren Reklam ve Kurumsal İletişim birimlerinin yanında Strateji Planlama ile Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı kapsamında Mikro Finansman kredilerinin yönetimi görevlerini de üstlendi. Şimşek, 2016 yılında atandığı Genel Müdür Yardımcılığı unvanı ile Strateji ve Koordinasyon, Süreç Geliştirme ve Müşteri Deneyimi Yönetimi, Kurumsal İletişim ve Reklam, Organizasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı birimlerinden sorumludur.
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Murat Sabaz, çalışma hayatına 1992 yılında Körfezbank’ta başlamıştır. Sabaz, 1995-2002 yılları arasında Finansbank’ta pazarlama müdürlüğü, şube müdürlüğü ve kurumsal bankacılık pazarlama bölümü grup başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Mart 2002’de Fiba Bank’ın Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan sorumlu Başkan Yardımcısı olan Sabaz, daha sonra eski adı “Finansbank Romanya” olan Credit Europe Bank Romanya’da Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Murat Sabaz, son olarak, Zagreb’deki KentBank d.d. bankasında da Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Sabaz, Nisan 2016’da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
1970 doğumlu olan Ertürk, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, İş İdaresi ve Elektronik Programlama bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Kariyerine İktisat Bankası’nda başlamış, daha sonra Türk Ekonomi Bankası ve Akbank T.A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunmuş, Denizbank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcılığı ile kariyerine devam etmiştir. Nisan 2014’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitiren Aytay Tolga Şenefe, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe-Finans Master’ı yapmıştır. 1992-1995 tarihleri arasında İstanbul Menkul Değerler Borsası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı, 1995-1997 tarihleri arasında Alfa Menkul Değerler A.Ş. Hazine Bölümü’nde Yönetmen, 1997-2000 tarihleri arasında Ulusal Bank A.Ş. Hazine Bölümü’nde Müdür, 2000-2003 tarihleri arasında Ulusal Yatırım A.Ş.’de Genel Müdür vekili ve Direktör, 2004-2006 tarihleri arasında Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür, 2006-2007 tarihleri arasında Helix Management Danışmanlık’ta Proje Müdürü, 2007-2011 tarihleri arasında Anadolubank A.Ş.’de Hazine Bölüm Başkanı, 2011-2016 tarihleri arasında ABank Fon Yönetimi Grubu’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şenefe, Mayıs 2016’da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan A. Hakan Eken kariyerine 1986 yılında Yapı Kredi Bankasında müfettiş olarak başlamıştır. Yapı Kredi Bankası ‘nda teftiş kurulu başkan yardımcılığı, kredi-risk yönetimi bölüm başkanlığı, Yapı Kredi Moscow’da teftiş kurulu başkanlığı, Yapı Kredi Leasing’de kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Eken, daha sonra turizm ve medya gruplarında CFO ve CEO görevlerinde bulunmuştur. Eylül 2014’te Şekerbank Krediler İzleme Birim Müdürlüğü görevi ile Şekerbank Ailesine katılmış, sonrasında Kredi İzleme ve İdari Takip Grup Başkanı görevinde bulunmuştur. A. Hakan Eken 19 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Şekerbank Kredi Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
1957 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Ali Güray Demir, Şekerbank’taki görevine 1975 yılında başlamış ve 2006 yılına kadar Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Müfettiş, çeşitli Şube Müdürlüğü ve Birim Müdürlüğü pozisyonlarının ardından İstanbul Avrupa Bölge Müdürü olmuştur. Bu görevini yürütürken 2010 yılında Şeker Factoring Genel Müdürü olarak atanan Ali Güray Demir, 1 Mart 2015 tarihinden itibaren, Şekerbank Krediler Adli ve İdari Takip’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
1965 yılında doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Şekerbank’taki görevine 1992 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve son olarak Genel Müdürlük Operasyon Grup Müdürü görevinde bulunduktan sonra Kasım 2013’te Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
1971 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Hazine Müsteşarlığı’nda başlayan Çelik, daha sonra BDDK’da Başmurakıp-Daire Başkanı olarak görev yapmış, Ziraat Bankası ise Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak görevleri ile kariyerine devam etmiştir. Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
1968 yılında Rize’de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Karakaş, İstanbul Üniversitesi’nden Para ve Banka yüksek lisans derecesi aldı. 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank’ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlendi. 2013 Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yapmış ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan Umut Ülbegi bankacılık kariyerine 1999 yılında Pamukbank’ta başlamış, sonrasında Finansbank’ta Kurumsal Bankacılık Şube Müdürlüğü görevini yürütmüş ve son olarak Turkishbank Kurumsal Bankacılık Direktör’ü olarak görev yapmıştır. Mayıs 2016’da Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama Birim Müdürü olan Umut Ülbegi, 2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren, Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.