Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Şekerbank, destek elini Anadolu’ya uzatıyor…

59 yıldır Türkiye ile birlikte büyüyen ve finans sektörünün kurumsal sorumluluk alanındaki birçok çalışmasına öncü olan Şekerbank, tarım, kültür, eğitim, sanat, kırsal kalkınmayı destekleme ve enerji verimliliği gibi alanlarda projeler geliştirerek destek elini Anadolu’ya uzatıyor.

Şekerbank, 59 yıllık bilgi birikimini, genç, profesyonel, yerel davranabilme yetkinliğine sahip insan kaynağı ve “Anadolu Bankacılığı”ndaki gücü ile birleştirerek çalışmalarını, üretimi destekleme, toplumsal kalkınmaya hizmet etme ilkeleri çerçevesinde sürdürüyor. Türkiye ile birlikte büyüyen ve köklü geçmişiyle finans sektörünün kurumsal sorumluluk alanındaki birçok çalışmasına öncü olan Şekerbank, tarım, kültür, eğitim, sanat, kırsal kalkınmayı destekleme ve enerji verimliliği gibi alanlarda katma değer oluşturan projeler geliştirerek destek elini Anadolu’ya uzatıyor.

60’lı yıllardan bu yana eğitime katkı…
1965 yılında okulu bulunmayan beş köyde okul yaptırarak Türk bankacılık sektöründe okul yapımı konusunda ilk adımı atan Şekerbank’ın tanıtım bütçelerinden kısıntı yaparak gerçekleştirdiği bu çalışması kapsamında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde inşa ettirilen okulların sayısı kısa zamanda 18’e ulaşmıştır. Şekerbank’ın eğitim alanındaki bu öncü duruşu, 1981 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından plaketle ödüllendirilmiştir.

Şeker Çocuk Dergisi, 29 yıldır yayın hayatında
Şekerbank’ın süreli yayınlarından olan Şeker Çocuk, 29 yıldır, Türkiye’nin dört bir yanındaki Şekerbank şubelerinde ve Anadolu’daki köy okullarında, çocuk esirgeme kurumlarında, hastanelerde dağıtılan ve ücretsiz olarak yayımlanan bir dergidir. İçeriği, ilköğretim çağındaki çocukların okul eğitimlerine destek olacak şekilde düzenlenen Şeker Çocuk Dergisi, 163. sayısından itibaren görme engelli çocuklar için Braille Alfabesi(görme engelli kabartma yazı) ile de yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, Türkiye’nin dört bir yanındaki görme engelli okulları ve rehabilitasyon merkezlerine ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.

Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı!
Şekerbank bugün de, bankacılık ürün ve hizmetlerinin yanı sıra, topluma katkıyı artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve kurumsal sorumluluk faaliyetlerinde süreklilik arz eden projelere imza atmak üzere, ADEV (Araştırma Destek Eğitim Vakfı) organizasyonuyla eğitim alanında geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Şeker Çocuk Dergisi ve ADEV aracılığı ile 2010 yılından bu yana dönemsel olarak devam ettirdiği ‘Bütün Çocuklar Mutlu Olmalı!’ adlı sosyal sorumluluk kampanyası ile banka, özellikle Anadolu’daki imkanları yetersiz çocuklara kütüphaneleri için kitap ve okul öncesi sınıflar için oyuncak temin etmektedir.

Kampanya kapsamında, Şekerbank’ın Türkiye genelindeki 70 il ve 204 ilçedeki şubelerinde ve genel müdürlük binalarında yer alan “Bütün çocuklar mutlu olmalı!” stantları aracılığı ile yeni ya da yeni kalmış kitap ve oyuncaklar toplanmakta, hem Şekerbank çalışanlarından hem de müşterilerinden gelen kitap ve oyuncaklar, gönüllü banka çalışanlarının tasnifinden sonra, ADEV tarafından ihtiyacı olan okullara gönderilmektedir. Şekerbank ve Anadolu arasında bir gönül bağı oluşturan bu kampanyanın, dönemsel olarak tekrarlanması ve bu desteğin sürekli kılınması hedeflenmektedir.

Dokunduğum Renk Projesi
Şekerbank sponsorluk faaliyetlerini de kurumsal sorumluluk bilinci doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, İstanbul Modern Sanat Müzesi tarafından görme engelli çocuklar için düzenlenen, edebiyattan sanat tarihine, tasarımdan sinema sanatına uzanan bir içerikle hazırlanan ‘Dokunduğum Renk Projesi’ adı altındaki etkinlikler dizisinin ana sponsoru olmuştur. Projede görme engelli ilköğretim okullarından ve rehabilitasyon merkezlerinden etkinliğe katılan öğrenciler, kendilerine özel hazırlanan içerikle sanat ile buluşmaktadırlar.

Açıkekran ile Anadolu çağdaş sanat ile tanışıyor
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; kültür, sanat, kırsal kalkınmayı destekleme ve eğitim gibi alanlarda katma değer oluşturan projeler geliştiren Şekerbank, 1980’li yıllarda sektördeki ilk banka sanat galerilerinden birini Ankara’da açmıştır.

Bugün, ulusal ve uluslararası platformda bankacılık faaliyetlerine devam eden Şekerbank, yereli küresel ile bütünleştirerek sanat üretimini desteklemek, toplumu sanata yakınlaştırmak misyonu çerçevesinde, Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi ve bu bağlamda yürüttüğü inovatif projeleri ile kültür alanında ilklere imza atmaya devam etmektedir.

Başta yeni medya olmak üzere, güncel sanat alanında faaliyet gösteren Açıkekran’ın Teşvikiye’deki galeri mekanıyla eş zamanlı olarak eserler, İstanbul Feneryolu, Ankara Küçükesat ve Çankaya, Kırklareli-Alpullu, Ordu, İzmir ile Mardin olmak üzere 6 ildeki Şekerbank şubesinde sergilenmektedir.

Şekerbank, ‘açıkekran’ ile görsel sanatları, toplumun farklı kesimleriyle buluşturmayı, sanat sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı, ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla birlikte yeni gelişen yerel yetenekleri de sanat dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir. Banka, çağdaş sanat pratiği kapsamındaki yeni ifade biçimlerini tanıtmayı ve sanat eserlerini, şubeler aracılığıyla, merkez dışına taşıyarak önemli bir bilgi birikimi ve bellek oluşturmayı amaçlamaktadır.

25 bini aşkın kişi enerji verimliliği ile tanıştı…
Çevre ve sosyal sorumluluk politikasıyla ilgili ilkeleri bir yönetmelikle düzenleyen Şekerbank, bu yönetmelik çerçevesinde yürütülen çalışmaları ve son yıllarda dünya gündeminin ön sıralarında yer alan enerji tasarrufu ve verimliliği konusundaki ulusal ve uluslararası iş birliklerini, 2009 Mayıs ayında “EKOkredi; Enerjiyi ve Emeği koruyan kredi” adlı ürünü ile somutlaştırmıştır.

Şekerbank, bu ürün ile enerji tasarrufu yatırımlarını ve harcamalarını uygun koşullarda finanse etmenin yanı sıra iletişim çalışmaları ve STK işbirlikleri ile enerji verimliliği ile ilgili olarak toplum genelinde tabana yaygın bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda banka bugüne kadar 25 bini aşkın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırmıştır.

Şekerbank ayrıca, global düzeyde yürütülen en önemli çevreci çalışmalardan birisi olan CDP (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) 2010 raporuna giren 5 bankadan biri olmuştur. 2011 yılında kendi karbon emisyon ölçümünü yapan Banka, yine söz konusu projede yer almıştır. Şekerbank, çevre politikası çerçevesinde kredilendirdiği firmaların faaliyetlerinin de çevreye zarar vermediğini, ÇED raporu ile belgelendirmesini talep etmektedir.

Enerji ihtiyacının %70’ini ithal eden ülkemizde, elektrik tüketiminin yüzde 40’ı binalarda gerçekleşmektedir. EKOkredi çerçevesinde yapılan çalışmalarla boşa harcanan emeğin korunmasına ve bu yolla tasarruf sağlanmasına ilişkin yerelden ulusala birçok faaliyette bulunulmuştur. Bu çerçevede, tüketicileri, üretim sektörünü ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi başaran EKOkredi, geniş bir yelpazede hem ülkemiz ekonomisine hem de toplumsal kalkınmaya yönelik faydalar sağlamaya devam etmektedir.